Čas
Kurzy
1.01
1000

1. PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ VSTUPNÍHO BONUSU – VLOŽ ČÁSTKU A ZÍSKEJ JEJÍ NÁSOBEK VE VOLNÝCH ZATOČENÍCH

1.1 Výše tohoto Vstupního bonusu bude vypočtena jako Fortunou stanovený násobek Počátečního vkladu na Konto Nového sázejícího dle parametrů Nabídnutého bonusu, který bude Novému sázejícímu nabídnut ve formě volných zatočení.

1.2 Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející provedl Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce, přičemž minimální výše Počátečního vkladu bude stanovena v nabídce Fortuny.

1.3 Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) zobrazena nabídka na získání zatočení zdarma (volných zatočení) na hry určené Fortunou, a to v počtu stanoveném v nabídce Fortuny. Zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co prostřednictvím příslušné funkcionality v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) tento Vstupní bonus akceptuje, přičemž akceptaci je nutné provést nejpozději do pěti (5) dnů od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. V případě, že Nový sázející Vstupní bonus odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na tento Vstupní bonus zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma, respektive jejich odpovídající hodnotu připsanou na Konto, nevyužije ve lhůtě nejpozději do pěti (5) dnů od akceptace tohoto Vstupního bonusu, nárok na využití tohoto Vstupního bonusu zaniká. .

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 17.04.2020.

2.2 V ostatním se podmínky a pravidla pro získání této varianty Vstupního bonusu, která je upravena v těchto pravidlech, řídí Pravidly pro získání vstupního bonusu (dále jen „Pravidla pro získání vstupního bonusu“), které vydala společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 430 03 575 a jejichž znění je dostupné na internetových stránkách www.ifortuna.cz.

2.3 Pojmy použité v těchto pravidlech s velkými písmeny mají význam uvedený v Pravidlech pro získání vstupního bonusu.