Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies. Rozumím

Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

Sázkové příležitosti
Ligy

PRAVIDLA AKCE „Získej 100 volných zatočení za registraci k online sázení“

1. ORGANIZÁTOR

Organizátorem akce „Získej 100 volných zatočení za registraci k online sázení“ (dále jen „akce“) je společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČ: 43003575, DIČ: CZ699001753, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 944 (dále jen „Fortuna“).

Tato akce je dílčí akcí v rámci kampaně Fortuny označené jako „Rozdáváme 1 milion volných zatočení“.

2. OBDOBÍ KONÁNÍ AKCE

Akce je vyhlášena v období od 07.03.2019 do 22.03.2019.

3. PODMÍNKY ÚČASTI

Akce se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, který se v období trvání akce uzavře s Fortunou smlouvu o účasti na hazardních hrách (dále jen „sázející”).

4. MECHANIKA AKCE

Každý sázející, který v období trvání akce plně dokončí svou registraci u Fortuny, tj. nebude v režimu dočasného konta, a zároveň bude oprávněn k účasti na hazardních hrách provozovaných Fortunou prostřednictvím veřejné sítě internet za pomocí aplikace dostupné z ifortuna.cz, obdrží automaticky nabídku na využití 100 volných zatočení. Sázejícím, kteří splní stanovené podmínky, bude nabídka na volná zatočení zpřístupněna v aplikaci nejpozději následující pracovní den po splnění stanovených podmínek s tím, že sázející ji musí prostřednictvím aplikace akceptovat, a to nejpozději do 4 dní od okamžiku zpřístupnění nabídky. Volná zatočení musí sázející využít do 7 dnů od akceptace. V případě, že sázející bonus prostřednictvím aplikace odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na bonus zaniká.

Volná zatočení, která sázející získá v rámci akce lze použít na následujících hracích automatech, provozovaných Fortunou:

NÁZEV HRY
Easter Surprise
Stars Awakening
Tiki Paradise
Top Trumps Celebs
Fairground Fortune ghost train

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Fortuna si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky akce včetně změny období konání akce, či akci kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění takové informace či změny na ifortuna.cz.

Bude-li mít Fortuna podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání sázejícího či jiné osoby, která sázejícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude sázející z akce vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání sázejícího či jiné osoby, která sázejícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Ve sporných případech si Fortuna vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

V případě, že sázející nebude mít zájem o bonus v podobě volných zatočení, musí tuto skutečnost Fortuně sdělit, a to odesláním e-mailu na adresu helpdesk@ifortuna.cz ze svého registrovaného e-mailu, který má evidován u Fortuny, a to ve lhůtě stanovené pro akceptaci bonusu. Po ověření nároku na bonus bude sázejícímu do 30 dnů ode dne doručení předmětného e-mailu připsána hodnota bonusu na jeho konto, a to namísto přidělení volných zatočení, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti sázejícího volná zatočení nevyužije, a to ani částečně. Pro účely této akce činí hodnota jednoho volného zatočení 1 Kč.

Účast na akci nelze vymáhat soudní cestou.

Využitím akce vyjadřuje sázející svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.

V ostatním se akce a vztahy mezi sázejícím a Fortunou řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o účasti na hazardních hrách a právním řádem České republiky. Tato akce není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.

V Praze dne 6. března 2019