Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies. Rozumím

Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

Sázkové příležitosti
Ligy
otaznik_903x100

Můj účet

Můj účet

Jak si změním ve svém profilu telefonní číslo?

Z nového telefonního čísla kontaktuje naši infolinku tel.: 267 218 218. Ke změně je nutné mít v profilu zadáno číslo platného dokladu totožnosti. Změnu telefonního čísla provádíme z bezpečnostních důvodů pouze mezi 8:00 – 21:00 hodin každý den.


Zapomněl jsem/chci změnit heslo

Klikněte na tlačítko "Zapomenuté heslo" v pravém horním rohu obrazovky. Vyplňte datum narození a přesný tvar vaší přezdívky. Poté vám bude na emailovou adresu, kterou máte vyplněnou ve svém profilu, zaslán odkaz na změnu hesla. Pokud heslo znáte, můžete si ho kdykoliv změnit na webu v sekci „ Nastavení“.


Zapomněl jsem/chci změnit PIN

Dostavte se s platným dokladem totožnosti na kteroukoliv z našich provozoven. Na místě budete vyzván k zodpovězení bezpečnostních otázek. Po jejich úspěšném zodpovězení Vám bude umožněn reset PIN. V případě, že PIN znáte, můžete si ho kdykoliv změnit na naší provozovně nebo na webu v sekci „Nastavení“ -> "Změna PIN kódu".


Zapomněl jsem svůj login, co mám dělat?

Zkuste jej nejprve dohledat ve kterémkoli emailu, který Vám Fortuna poslala. Najdete jej také na "Potvrzení o uzavření smlouvy" .


Může někdo jiný zjistit mé přihlašovací údaje?

Vaše přístupové údaje nikdy nesdělujeme telefonicky ani nezasíláme emailem nebo sms. Své přístupové údaje jste si povinen chránit na všech svých zařízeních. Nikomu tyto údaje nesdělujte.


Jak si změním ve svém profilu doklad totožnosti?

Dostavte se s novým dokladem na kteroukoliv pobočku naší společnosti.


Přihlášení do svého účtu/Přihlašovací údaje

Do svého online hráčského účtu se přihlásíte pomocí přihlašovacího jména a hesla. Uživatelské jméno si každý klient volí sám během registrace, jedná se o tzv. alias, tento údaj je neměnný po celou dobu členství ve Fortuna Klubu Plus. Heslo si volíte při prvotním vyplnění registračního formuláře a můžete si ho kdykoliv změnit. Pro přihlášení na pobočce používáte PIN, který si nastavíte při registraci a můžete ho kdykoliv změnit.


Změna osobních údajů

Z bezpečnostních důvodů umožňujeme měnit pouze některé parametry a údaje, které lze měnit v "Nastavení" -> "Změna údajů"

Osobní údaje

Jaké údaje potřebuji k registraci na webu?

Ke zřízení dočasného konta je potřeba uvést jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu (pokud se liší od trvalé). Zvolíte si také Vaše přihlašovací údaje – login, heslo a PIN. Login je přezdívka, která musí být jedinečná. Heslo je nutné pro přihlášení na web. PIN slouží k ověření přihlášení klienta na pobočce.


Co potřebuji za doklady k registraci konta?

Doklad prokazující Vaši totožnost. Pro občany ČR je to platný občanský průkaz. V případě cizinců to může být platný cestovní pas, povolení k pobytu, pro občany EU je to platný občanský průkaz vydaný v dané zemi.


Jaké údaje musím uvést k registraci konta?

Pro účely dokončení registrace jsme povinni získat od sázejícího následujíci údaje: jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalé). Fortuna následně prostředníctvím Ministerstva financí dálkovým způsobem ověří totožnost a věk sázejícího.


Proč potřebujete znát moje rodné číslo?

Naše stávající požadavky na ověření jsou důsledkem nové loterijní legislativy (č. 186/2016 Sb.) a AML (č. 253/2008 Sb.) účinné od 1. ledna 2017. Těmto zákonným změnám podléhají všichni provozovatelé loterijních, sázkových a hazardních her v Česku.


Jakým způsobem používáte mé osobní údaje a s kým je sdílíte?

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme výhradně k ověření souvisejícím s aktuálním zákonem “O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu” (č. 253/2008 Sb.). S veškerými daty nakládáme v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy srovnatelnými s bankovními domy.


Neprošel jsem registrem obyvatel, co mam dělat?

Osoba pocházející z jiného členského státu EU než je Česká republika, plánující zůstat v Česku alespoň po dobu 3 měsíců, může požádat na ministerstvu vnitra o potvrzení přechodného pobytu. Každý držitel tohoto potvrzení je zároveň zapsán i do registru obyvatel. Pouze osoba zapsána v registru obyvatel může být následně v souladu s Herním plánem pro provozování hazardní hry čl. 4.3., bod 4.5. ověřena dálkovým způsobem, což je nezbytný krok k dokončení Registrace Fortuna.

Žádost vyřizuje kterékoliv pracoviště ministerstva vnitra nejdéle do 30 dnů od data podání. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Ke kladnému vyřízení žádosti je nezbytné doložit:

 1. cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU)
 2. doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium
 3. 1 fotografie
 4. doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost)
 5. doklad o zajištění ubytování na území ČR

Formuláře žádostí: zde »

Osoby pocházející ze zemí mimo EU budou zapsáni do registru obyvatel pouze na základě vyřízení trvalého pobytu.

Veškeré informace najdete na stránkách ministerstva vnitra:

zde »

a

zde »

Co musím udělat pro úspěšné dokončení registrace?

Pro účely dokončení registrace je sázející povinen vyplnit a verifikovat své osobní údaje, jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, zaregistrovat a ověřit platební metodu a také navštívit některou z našich poboček s platným dokladem totožnosti.


Proč po mně chcete doplnit osobní údaje?

Doplnění osobních údajů vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.

Uživatelské limity

Maximální výše sázek za den

Limit je definován v Kč. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 každou půlnoc. Do limitu se započítává každá sázka na základě času a data vsazení. Sázka, která by překročila nastavený limit, nebude povolena.


Limit počtu přihlášení

Limit je definován jako počet přihlášení. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 o půlnoci každého prvního dne kalendářního měsíce. Počítá se každé přihlášení online. Přihlášení, které by v pořadí překročilo nastavený limit, nebude povoleno.


Maximální výše sázek za měsíc

Limit je definován v Kč. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 o půlnoci každého prvního dne kalendářního měsíce. Do limitu se započítává každá sázka na základě času a data vsazení. Sázka, která by překročila nastavený limit, nebude povolena.


Denní časový limit pro přihlášení

Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 hodin každou půlnoc. Čas je počítán od přihlášení uživatele na online kanálech až do jeho odhlášení nebo automatického odhlášení po delší době nečinnosti uživatele. Pokud je uživatel současně přihlášen na více kanálech společnosti Fortuna (např. na internetové stránce a současně na mobilní aplikaci), doba přihlášení se neduplikuje. Při dosažení limitu uživateli nebude povoleno vsazení nové sázky, v případě online Casina bude automaticky odhlášen po ukončení probíhající hry. Po půlnoci je počítadlo vynulováno a nastavený limit je platný pro následující den.


Minimální čas mezi přihlášeními

Limit je definován v minutách. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 v době odhlášení a přerušení online sezení. Nové online sezení (přihlášení) nebude povoleno před uplynutím stanoveného časového limitu. Automatické odhlášení po delším čase nečinnosti uživatele nespouští počítadlo. Automatické odhlášení při dosažení denního limitu počítadlo spouští.


Maximální výše proher za měsíc

Limit je definován v Kč. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 o půlnoci každého prvního dne kalendářního měsíce. Do limitu se započítává každá sázka na základě času a data vsazení. Sázka, která by překročila nastavený limit, nebude povolena. Počítadlo eviduje vsazenou částku z každé sázky v konkrétní měsíc. Výherní sázky z tiketů, které byly vsazeny v ten samý měsíc, snižují hodnotu v počítadle. Každá sázka bude až do doby vyhodnocení tiketu považována ve vztahu k limitu za prohrávající sázku.


Maximální výše proher za den

Limit je definován v Kč. Počítadlo je nastaveno na hodnotu 0 každou půlnoc. Do limitu se započítává každá sázka na základě času a data vsazení. Sázka, která by překročila nastavený limit, nebude povolena. Počítadlo eviduje vsazenou částku z každé sázky v konkrétní den. Výherní sázky z tiketů, které byly vsazeny v ten samý den, snižují hodnotu v počítadle. Každá sázka bude až do doby vyhodnocení tiketu považována ve vztahu k limitu za prohrávající sázku.

Zodpovědné hraní

Co jsou sebeomezující limity?

Jedná se o jednotlivé limity na sázkovou činnost, které si každý sázející nastavuje sám. Po dosažení maximálních hodnot nelze pokračovat ve hře. Důvodem je ochrana sázejících před možnou závislostí na sázkových hrách. Toto nařízení vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.


Jaké typy limitů si můžu zvolit?

Fortuna je povinna sázejícímu nabídnout a umožnit si nastavit následující sebeomezující opatření: obecné limity - počet přihlášení za měsíc, denní časový limit pro přihlášení, minimální čas mezi přihlášeními. Limity pro kurzové sázení - maximální výše sázek za jeden den/měsíc, maximální výše čisté prohry za den/měsíc. Limity pro casino - maximální výše sázek za jeden den/měsíc, maximální výše čisté prohry za den/měsíc. Nastavení najdete v sekci " Nastavení uživatelských limitů.".


Kde najdu více informací o problematice zodpovědného hraní a případných rizicích spojených s hazardem?

Více informací o problematice zodpovědného hraní a případných rizicích spojených s hazardem naleznete zde »


Jakým způsobem si mohu limity nastavit?

Každý limit nastavujte zvlášť a u každého máte volbu, jak ho nastavit. Můžete jej odmítnout, nastavit obvyklý limit nebo si nastavit vlastní limity.


Co se stane, když si limity nenastavím?

Nastavení limitů je vyžadováno zákonem a nelze ho vynechat, nicméně si můžete u každého limitu zvolit jeho odmítnutí, čímž nebudete nijak limitován.


Musím si zvolit všechny limity?

Limity jsou dány zákonem o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. Každý limit musíte buď jednotlivě odmítnout, nebo si ho nastavit, nelze ho ale vynechat.


Kdy začínají fungovat nastavené limity?

Při prvotním nastavení platí limity ihned. Zpřísnění se projeví zpravidla IHNED (nejpozději do 24 hodin), rozvolnění za 7 dní (obě tyto lhůty stanoví Zákon o hazardních hrách).


Od kdy se počítá hodnota nastaveného limitu?

Hodnota se počítá vždy za celé období, které je v limitu stanoveno. Například u limitu za měsíc je počítána veškerá aktivita za daný kalendářní měsíc ve kterém došlo k nastavení či změně daného limitu a to i zpětně.


Kde si můžu zkontrolovat nebo změnit nastavení limitů?

Limity si můžete zkontrolovat ve svém profilu v sekci "Nastavení "-> "Nastavení uživatelských limitů" nebo na kterékoliv naší pobočce. Zpřísnění se projeví zpravidla IHNED (nejpozději do 24 hodin), rozvolnění za 7 dní (obě tyto lhůty stanoví Zákon o hazardních hrách).


Nastavil jsem omylem chybně limit, co s tím?

Nastavení limitů sázejícím nelze nijak systémově upravit. Chybně nastavený limit můžete změnit, nicméně nová hodnota se projeví podle povahy nastavení nového limitu. Tedy zpřísnění ihned a zmírnení až po 7 dnech.


Pokud si nastavím sebeomezující limit pro výši sázek, počítá se do něj i manipulační poplatek?

Sebeomezující limity se týkají pouze vkladu do hry, manipulační poplatek se tedy do limitu nezapočítává.


Mají u konkurence stejné podmínky limitů?

Ano, nastavení limitů zodpovědného hraní je povinné pro všechny společnosti podléhající Zákonu o Hazardních hrách č. 186/2016 Sb.

Bezpečnost

Zabezpečené připojení

Naše stránky používají protokol SSL (HTTPS) na zabezpečení přenosu citlivých osobních údajů (např. přihlašovací jméno, heslo a jiné osobní údaje). Všechny tyto údaje jsou přenášené pomocí šifrovaného tunelu mezi vaším počítačem a serverem společnosti Fortuna. Následně jsou zobrazeny vyžádané stránky pomocí protokolu HTTP. Toto řešení zabraňuje možnosti zachycení vašich osobních údajů možnými subjekty třetích stran. V žádném případě se nemusíte obávat o zneužití svých osobních údajů.

GDPR

Co je to GDPR?

The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 je nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů všech osob v rámci EU..

Cílem GDPR je zajistit, aby měli občané EU vysokou úroveň ochrany a kontroly jejich osobních údajů.


Jaká mám práva v ochraně osobních údajů?

AJaká mám práva v ochraně osobních údajů?

GDPR zahrnuje širokou škálu práv, která můžete uplatnit u společností zpracovávajících osobní údaje. Některá práva jsou pouze rozšířením předchozí legislativy, ostatní jsou novinkou ve světě ochrany osobních údajů.

Vaše práva nyní zahrnují:

 1. Právo na přístup k vašim osobním údajům
 2. Právo na opravu vašich osobních údajů
 3. Právo na vymazání vašich osobních údajů ("Právo být zapomenut")
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost dat
 6. Právo na podání stížnosti

Vaše práva můžete uplatnit po přihlášení na našich webových stránkách:

 1. Otevřete kontaktní formulář
 2. Jako předmět zprávy vyberte GDPR
 3. Vyplňte žádost
 4. Klikněte na tlačítko odeslat

Prosím, vezměte na vědomí, že je třeba být při vyplňování žádosti přihlášen. Žádosti od nepřihlášených uživatelů nemohou být zpracovány.

Po odeslání vaši žádost zpracujeme a odpovíme na ni do jednoho měsíce.


Chci, abyste odstranili veškerá má data, která zpracováváte, tj. chci uplatnit „Právo být zapomenut“.

„Právo být zapomenut“ není absolutním právem a platí pouze za určitých okolností. To znamená, že veškerá data nemůžeme smazat ani při případném zrušení hráčského účtu.


Proč Fortuna potřebuje můj souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely?

U nás ve Fortuně je důležité, aby byli zákazníci spokojeni a dobře informováni. Proto se vždy staráme o vaše osobní údaje. A protože vám vždy chceme nabízet speciálně personalizované nabídky a aktuální sportovní informace, tak potřebujeme váš souhlas s marketingovými sděleními.


Jak poskytnu marketingový souhlas?

Je to jednoduché - stačí jít do Nastavení hráčského účtu => Změna údajů => Marketingové sdělení a zaškrtnout souhlas!

Na stejném místě můžete váš souhlas i odvolat.


Neudělil jsem marketingový souhlas, ale nyní si již přeji být informován o novinkách a nabízených bonusech prostřednictvím emailu či sms. Jak na to?

Je to jednoduché - po přihlášení na www.ifortuna.cz stačí jít do sekce "Nastavení" a "Změna údajů" (1).

V horní části obrazovky překlikněte na "Marketingové sdělení" (2), zaškrtněte políčko se souhlasem (3) a zda chcete být informován emaily, sms zprávami nebo obojím (4). Poté stačí kliknout na tlačítko "Změnit" (5). Od této chvíle vám již žádná nabídka neunikne!


Kde najdu víc informací o zpracování osobních údajů?

Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů naleznete v "Ochraně osobních údajů". V případě dalších otázek nás kontaktujte prostřednictvím zákaznické podpory na čísle +420 267 218 218 nebo na helpdesk@ifortuna.cz. Případně můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů na dpo@ifortuna.cz.


Nahrávání telefonních hovorů

Kdykoliv nám zavoláte, můžeme Vás před spojením s operátorem požádat o souhlas s nahráváním vašeho rozhovoru. O nahrávání telefonního hovoru Vás pokaždé budeme informovat předem. Pokud si nepřejete, aby byl Váš hovor nahráván, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu. Nahrávky hovorů uchováváme po nezbytně nutnou dobu, maximálně 1 rok. Ochranu soukromí a osobních údajů našich zákazníků považujeme za náš hlavní závazek. Můžete si být jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s veškerou náležitou péčí a v souladu s platnou legislativou a regulací. Chráníme Vaše data v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků.