Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies. Rozumím

Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

Sázkové příležitosti
Ligy
otaznik_903x100

Registrace

Registrace

Jak se mohu zaregistrovat?

Na našich webových stránkách si můžete zřídit dočasné konto, které platí po dobu maximálně 30 kalendářních dnů. Během této doby můžete na kterékoliv naší pobočce následně registraci do Fortuna Klubu Plus dokončit. Nebo můžete přijít na naše pobočky, kde Vás rádi zaregistrujeme. Registraci zahájíte vyplněním registračního formuláře.


Mohu se zaregistrovat jen na webu?

Na webu si můžete zřídit dočasné konto, které lze využít k internetovému kursovému sázení a hrám v online casinu. Následně je nutné dokončit proces registrace na naší pobočce a to ve lhůtě 30 dnů.


Jaké údaje potřebuji k registraci na webu?

Ke zřízení dočasného konta je potřeba uvést jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresu trvalého pobytu a kontaktní adresu (pokud se liší od trvalé). Zvolíte si také Vaše přihlašovací údaje – login , heslo a PIN. Login je přezdívka, která musí být jedinečná. Heslo je nutné k přihlášení na web. PIN slouží k ověření přihlášení klienta na pobočce.


Kdo je to politicky exponovaná osoba?

Pojem politicky exponovaná osoba znamená (a) fyzickou osobu, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně (až na výjimky) nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena (je-li jím právnická osoba) statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státe, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, (b) fyzickou osobu, která je osobou blízkou k osobě, která je uvedená v písmenu (a), nebo (c) fyzickou osobou, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedené v písmenu (a), nebo (d) fyzickou osobu, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.


Můžu mít víc kont na sázení?

Ne, můžete mít jen jedno.


Nestihl jsem se doregistrovat v 30 dnech, co mám dělat?

Bohužel, nedojde-li k registraci sázejícího nejpozději do 30 dnů ode dne zřízení dočasného konta, Fortuna dočasné konto automaticky zruší a nevyčerpaný vklad vráti sázejícímu nejpozději do 7 dnů od zrušení dočasného konta. Po uplynutí maximální doby trvání dočasného konta již nelze původní registraci dokončit a sázející je povinen projít celým procesem registrace znovu.


Co potřebuji za doklady k registraci konta?

Doklad prokazující Vaši totožnost. Pro občany ČR je to platný občanský průkaz. V případě cizinců to může být platný cestovní pas, povolení k pobytu, pro občany EU je to platný občanský průkaz vydaný v dané zemi.


Jaké údaje musím uvést k dokončení registrace konta?

Pro účely dokončení registrace jsme povinni získat od sázejícího následující údaje: jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalé). Fortuna následně prostřednictvím Ministerstva financí dálkovým způsobem ověří totožnost a věk sázejícího.


Co musím udělat pro úspěšné dokončení registrace?

Pro účely dokončení registrace je sázející povinen vyplnit a verifikovat své osobní údaje, jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, zaregistrovat a ověřit platební metodu a také navštívit některou z našich poboček s platným dokladem totožnosti.


Neprošel jsem registrem obyvatel, co mam dělat?

Osoba pocházející z jiného členského státu EU než je Česká republika, plánující zůstat v Česku alespoň po dobu 3 měsíců, může požádat na ministerstvu vnitra o potvrzení přechodného pobytu. Každý držitel tohoto potvrzení je zároveň zapsán i do registru obyvatel. Pouze osoba zapsána v registru obyvatel může být následně v souladu s Herním plánem pro provozování hazardní hry čl. 4.3., bod 4.5. ověřena dálkovým způsobem, což je nezbytný krok k dokončení Registrace Fortuna.


Žádost vyřizuje kterékoliv pracoviště ministerstva vnitra nejdéle do 30 dnů od data podání. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Ke kladnému vyřízení žádosti je nezbytné doložit:

  1. cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU)
  2. doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium
  3. 1 fotografie
  4. doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost)
  5. doklad o zajištění ubytování na území ČR

Formuláře žádostí: zde »

Osoby pocházející ze zemí mimo EU budou zapsáni do registru obyvatel pouze na základě vyřízení trvalého pobytu.

Veškeré informace najdete na stránkách ministerstva vnitra:

zde »
a
zde »


Jak mi bude potvrzeno úspěšné dokončení registrace?

Na pobočce obdržíte "Potvrzení o uzavření smlouvy" a klubovou kartu.


Jak se přihlásím do svého účtu? Kde získám heslo?

Přihlásíte se pomocí přihlašovacího jména (loginu) a hesla. Login si každý sázející volí sám během registrace, tento údaj je neměnný po celou dobu trvání registrace k Fortuně. Login musí být unikátní, musí mít minimálně 5 a maximálně 20 pozic, nesmí obsahovat diakritiku a některé nepovolené znaky (např. mezeru na začátku či konci). Heslo je automaticky zasláno po úspěšné verifikaci emailové adresy, nebo při dokončení registrace na pobočce Fortuny. Sázející je povinen si ho po prvním přihlášení změnit.


Jaký dopad má na sázejícího Zákon o hazardních hrách č. 186/2016 sb. A nový AML zákon č. 253/2008 Sb. ?

Všichni sázející, registrováni k Fortuně před 1.1.2017, musí dle zákona přijmout nebo jednotlivě odmítnout sebeomezující opatření, doplnit osobní a kontaktní údaje, doplnit prohlášení o politicky exponované osobě a případně registrovat platební metodu.


Dokončil jsem registraci na pobočce, registroval jsem platební metodu a přesto nemůžu hrát na webu. Co se děje?

S největší pravděpodobností selhala kontrola v registru obyvatel, kterou jsme povinni ze zákona provádět. V nejbližší době budete kontaktováni naší podporou.


Proč si musím nastavit sebeomezující opatření? Co to vůbec je?

Jedná se o jednotlivé limity na sázkovou činnost, které si každý sázející nastavuje sám. Po dosažení maximálních hodnot nelze pokračovat ve hře. Důvodem je ochrana sázejících před možnou závislostí na sázkových hrách. Toto nařízení vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.


Proč po mně chcete doplnit osobní údaje?

Doplnění osobních údajů vychází z AML zákona č. 253/2008 Sb.


Proč po mně chcete skenovat doklad totožnosti?

Fortuna je povinna ověřit identitu sázejícího v souladu s pravidly stanovenými zákonem o AML (zákon č.253/2008) a zákonem o hazardních hrách (zákon č.186/2016).


Registruji se podruhé a nejde mi dokončit proces registrace Dočasného konta, co mám dělat?

Pravděpodobně jste v předchozích registracích uvedl stejné tel. č. nebo email. V takovém případě se prosím obraťte na naší zákaznickou podporu, kde Vám pomohou s dokončením registrace.