Naše stránka používá cookies. Jejím používáním souhlasíte s podmínkami použití cookies. Rozumím

Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

Sázkové příležitosti
Ligy
otaznik_903x100

Sázky

Kurzové sázky

Jak podám sázku?

Sázku na vámi vybranou událost podáte kliknutím na příslušný kurz u této události.

Tato sázková příležitost bude přidána na náhled tiketu vpravo, v horní části obrazovky.
V momentě, kdy budete s vaším tiketem spokojeni, vyberte si typ sázky (1) a výši vkladu (2). Poté stačí kliknout na tlačítko „Vsadit“ (3).
Pokud máte na svém hráčském kontu dostatek bodů, můžete sázku uzavřít za klubové body zaškrtnutím položky "Zaplatit xx body"(4), přičemž 50 bodů má hodnotu 1 Kč. Více informací k sázkám za body najdete zde »


Co je Sólo sázka?

Sázka, kdy je na tiketu právě jedna sázková příležitost.


Co je Ako sázka?

Sázka, kdy jsou na tiketu minimálně dvě sázkové příležitosti s libovolným kurzem, které se navzájem nepodporují. Výsledný kurz AKO sázky je součinem všech kurzů na tiketu. Nejvýše lze na jeden tiket podat 70 sázkových příležitostí.


Co je „Malá domů“?

V případě, kdy na vaší AKO sázce bude pouze 1 chyba, vyhráváte desetinásobek vkladu. Sázka Malá domů tak výrazně snižuje riziko vaší prohry a nestojí vás to nic navíc.

Podmínky uzavření sázky:

 • Před uložením tiketu vybrat typ sázky „Malá domů“
 • Minimální celkový kurz tiketu 200:1
 • Maximální kurz na jednu sázkovou příležitost 5:1

Podmínky výplaty výhry:

 1. Při uhodnutí všech zápasů na tiketu vyhráváte jako na běžnou AKO sázku
 2. Při neuhodnutí právě jednoho zápasu vyhráváte desetinásobek vašeho vkladu na sázku Malá domů
 3. Pokud je některá sázková příležitost na tiketu vyhodnocena v kurzu 1 (zápas se nehrál, byl přerušen apod.) a součin všech zbylých kurzů na tiketu je nižší než 200:1, tato sázka už nesplňuje podmínky "Malé Domů" a je považována za běžnou AKO sázku. Pokud je součin kurzů s příležitostí vyhodnocenou kurzem 1 stále nejméně 200:1 je sázka Malá Domů i nadále platná

Příklad: Máte vsazený tiket jako „Malou domů“ s 8 sázkovými příležitostmi, celkovým kurzem 246,3 a vkladem 200 Kč. Pokud správně natipujete všechny sázkové příležitosti, bude vaše výhra činit 49260 Kč. V případě, že na vašem tiketu bude jedna chyba, výhra bude činit 2000 Kč.


Co je Maxikombi?

Rozpisová sázka představující zkrácený zápis několika SÓLO i AKO sázek na jednom tiketu. Sázející si vybere určitý počet příležitostí a zařadí je do 2-13 skupin. Poté si stačí zvolit, na kolik kombinací skupin chcete vsadit (všechny nebo pouze vybrané). Jednotlivé kombinace lze sázet už od 0,01 Kč. Minimální celkový vklad na tiket je 10 Kč.

U tohoto typu sázky také máte možnost vhodně rozložit váš vklad.

Lze vybírat ze tří variant:

 1. Celý tiket za zvolenou částku – celkový vklad se rovnoměrně rozloží mezi všechny kombinace
 2. Vklad na jednotlivé skupiny – např. 2/4 má při 4 skupinách 6 kombinací (AB, AC, AD, BC, BD, CD). Při celkovém vkladu 100 Kč na 2 ze 4 je vklad na 1 kombinaci 16,67 Kč.
 3. Vklad na kombinaci – např. 3/4 má při 4 skupinách 4 kombinace (ABC, ABD, ACD, BCD). Při vkladu 100 Kč na kombinace 3 ze 4 je celkový vklad na tyto kombinace 400 Kč.

U variant 2 a 3 je nutné brát v potaz, že celkový vklad je roven součtu vkladů na jednotlivé skupiny/kombinace.

Příklad výpočtu výhry u Maxikombi:

Máte vsazeny 3 zápasy rozdělené do tří skupin A, B a C. Váš vklad je 10 Kč na každou kombinaci (celkem 70 Kč). Pokud správně natipujete všechny 3 sázkové příležitosti, pak je výhra vypočítána následovně (písmeny A, B a C je vyjádřen celkový kurz dané skupiny):

A*10 + B*10 + C*10 + A*B*10 + A*C*10 + B*C*10 + A*B*C*10.

V případě, že správně natipujete pouze 2 sázkové příležitosti, např. skupiny A a C, je výhra vypočítána jako A*10 + C*10 + A*C*10.

"Tutovky" v Maxikombi

Skupina "T" (tzv. tutovky) obsahuje takové sázkové příležitosti, u nichž je sázející přesvědčen o jejich uhodnutí. Tato skupina se automaticky přiřazuje ke všem vsazeným kombinacím. V případě chybného tipu na kteroukoliv sázkovou příležitost z "tutovek" je celý tiket prohraný.


Co je Falc?

Falc je zkrácený zápis dvou až sedmi sázek (SÓLO nebo AKO) na jednom tiketu. V případě, že sázející správně tipuje první část sázky, je vypočtena 1. dílčí výhra, ze které je polovina určena k výplatě sázejícímu a druhá polovina vstupuje jako vsazená částka do další části sázky. U vícenásobné sázky se tento postup opakuje. Maximální počet stupňů FALCe je sedm.

Příklad: Máte uzavřený třístupňový FALC tiket a váš Vklad je 100 Kč.

V případě chybného tipu u prvního stupně (kurz 8,4) je celý tiket prohraný. V případě správných tipů je polovina z částky 840 Kč (8,4*100), tedy 420 Kč, určena k výplatě a druhá polovina vstupuje jako vklad na druhý stupeň (kurz 5,2).

V případě chybného tipu u druhého stupně je vyplaceno 420 Kč a sázka končí. Jestliže ovšem správně natipujete i sázkové příležitosti ve druhém stupni, pak je polovina z částky 2184 Kč (5,2*420), tedy 1092 Kč určena k výplatě a druhá polovina vstupuje jako vklad na třetí stupeň (kurz 4).

V případě chybného tipu u třetího stupně je vyplaceno 1512 Kč (420 + 1092) a sázka končí. Pokud správně natipujete i sázkové příležitosti ve třetím stupni, je k výplatě určena i částka 4368 Kč (4*1092).

Celková výhra při uhodnutí všech sázkových příležitostí tak bude 5880 Kč (420 + 1092 + 4368).


Co je Profisázka?

Profisázka je speciální typ sázky určený pro pobočkové sázení bez manipuláku. Chcete hrát na pobočce bez manipuláku i vy? Pak stačí splnit následující podmínky Profisázky:

 • Min. kurz 1.99 na tiket
 • Min. sázka za 500 Kč
 • Platí pro sólo i ako sázky
 • Všechny soutěže včetně podher, mimo číselek

Při sázce za 5000 Kč a více stačí, aby byl kurz minimálně 1,5.


Přehled vsazených tiketů

Kompletní přehled vašich vsazených tiketů naleznete po přihlášení na váš účet sázejícího v sekci "Moje tikety".


Doba připsání výhry/vyhodnocení vsazených tiketů

Výhra se připíše okamžitě po vyhodnocení celého tiketu. V případě předních sportovních lig vám bude výhra připsána na konto do cca 20 minut po skončení zápasu.


Jaká je minimální a maximální výše sázky?

Minimální výše sázky na jeden tiket je 10 Kč. Maximální výše sázky je omezena limitem Výhry na jeden Tiket.


Pravidla vyhodnocování sázek

 • Jestliže se Sázková událost uskuteční později (zpravidla za dobu delší než 3 kalendářní dny), než ve zveřejněném termínu, nebo nebude-li z jakýchkoli důvodů příslušným orgánem vyhlášen Oficiální výsledek, má Fortuna v takovém případě právo vyhodnotit Sázky jako neplatné a vrátit Sázejícím Sázky přijaté na tuto Sázkovou událost v kurzu 1. Sázky zůstávají v platnosti v případě, kdy je Sázková událost (např. zápas) přerušena a/nebo odložena, ale je dohrána nebo znovu odehrána ve lhůtě stanovené Fortunou (zpravidla do 3 kalendářních dnů).
 • V případě, že se Sázková událost uskuteční dříve, než v oficiálně zveřejněném termínu, zůstávají v platnosti pouze Sázky uzavřené do skutečného začátku Sázkové události (to neplatí u Sázek typu LIVE).
 • Hrají-li spolu stejná mužstva v jeden den dvě či více utkání (např. baseball), je předmětem Sázky vždy pouze první z těchto utkání.
 • Koná-li se ve stejné disciplíně, na stejném místě a v krátké časové době více soutěží (např. sjezdy Světového poháru nebo skoky na lyžích na můstku se stejným kritickým bodem), je předmětem Sázky vždy první uskutečněný závod.
 • Při Sázkách na vítězství nebo umístění jednotlivců a týmů se za prohranou považuje Sázka na jednotlivce či tým, který ze soutěže v jejím průběhu odstoupí nebo který bude diskvalifikován. Pokud se jednotlivec či tým soutěže vůbec nezúčastnil, Vklady přijaté na tuto konkrétní Sázkovou příležitost budou Fortunou vráceny.
 • V případě současného vítězství či umístění dvou a více startujících na takovém místě, které je pro Sázku rozhodující, je Kurs tohoto tipu snížen na polovinu, a to u SÓLO sázky i u AKO sázky. Sázky proti vítězství účastníků shodně umístěných na děleném prvním místě jsou považovány za prohrané.
 • V případě Uzavření Sázek na střelce branky v utkání, se pro vyhodnocení Sázky neberou v úvahu střelcem vstřelené vlastní góly.
 • Do jedné AKO sázky nelze zařadit takové Sázkové příležitosti, které jsou vzájemně podpůrné. Jedná se o takové Sázkové příležitosti, kdy výsledek jedné Sázkové příležitosti má vliv na pravděpodobnost výsledku druhé Sázkové příležitosti, nebo se jedná o totožnou Sázkovou příležitost. Ve všech případech jsou podpůrné sázky prověřovány Aplikací, která je neumožní vsadit. Pokud by se stalo, že by taková Sázka byla přijata, bude se v případě Výhry z podpůrných Sázkových příležitostí počítat jen první v pořadí a ostatní Sázkové příležitosti budou vyhodnoceny Kursem 1,0.
 • Zruší-li, nebo změní-li řídící komise v průběhu Sázkové události výchozí pravidla (např. u tenisu, hraje-li se na jiný než původně stanovený počet vítězných setů nebo na jiném povrchu, nebo např. pokud dojde ke zkrácení motoristického závodu), zůstávají Sázky v platnosti, nestanoví-li tento Herní plán jinak.
 • V případě změny v místě pořádání Sázkové události (např. zápasy) zůstávají v platnosti Sázky na tabulkové umístění, postupy do dalších kol soutěže a jiné Sázky dlouhodobějšího charakteru.
 • Dojde-li při zadávání Sázkových příležitostí do Aplikace Fortuny k drobné chybě ve jménu závodníka, týmu a/nebo soutěže, zůstává taková Sázka v platnosti, pokud se tato chyba nedotýká věcné podstaty Sázky a pokud nemůže uvést Sázejícího v omyl.

Jak mohu reklamovat sázku?

Sázku lze reklamovat prostřednictvím reklamačního formuláře. Při vyplňování formuláře vždy uvádějte číslo tiketu.

V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat Zákaznické centrum pomocí online chatu nebo na čísle 267 218 218.


Stornování sázky

Před odesláním tiketu vždy pečlivě zkontrolujte všechny sázkové příležitosti.

Sázku uzavřenou přes internet nelze stornovat.

Sázku uzavřenou na pobočce lze stornovat pouze na základě reklamace při převzetí tiketu.


Sázení mimo území ČR

Přes internet můžete sázet i z míst mimo Českou republiku.


Vysvětlení sázkových příležitostí, u kterých je napsáno "včetně prodloužení"

Sázková příležitosti, u kterých je poznámka „včetně prodloužení“ neříkají, že prodloužení v případě remízy nastane. Pouze informuje, že pokud se prodloužení hrát bude, tak body budou započítány.

LIVE

Co je sázka LIVE?

Sázka, která může být přijata i na již zahájenou sázkovou událost. Můžete tak svou sázkou vhodně reagovat na vývoj utkání.


Jaká je minimální sázka LIVE?

Minimální výše sázky je 10 Kč.


Jak podám sázku LIVE?

O výběr lze požádat formou 1 00e má0). Požadavek doporučujeme zadat kvůli autorizaci s dostatečným předstihem.


Přehled vsazených tiketů

Kompletní přehled o všech vašich vsazených LIVE tiketech naleznete zde »


Doba připsání výhry/vyhodnocení vsazených tiketů

V případě sázek LIVE jsou jednotlivé události vyhodnocovány po rozhodnutí sázkových příležitostí. V některých případech je však potřeba ověření oficiálních výsledků a doba vyhodnocení se tak může prodloužit.


Stornování sázky

Sázku LIVE nelze stornovat. Před odesláním tiketu vždy kontrolujte zvolené sázkové příležitosti v náhledu tiketu na pravé straně stránky. Na případné reklamace chybně zvolené sázkové příležitosti nebude brán zřetel.


Reklamace sázky

Reklamovat sázku můžete pomocí kontaktního formuláře.

Při vyplňování tohoto formuláře vždy uvádějte číslo reklamovaného tiketu. Reklamace přes chat nebude přijata.


Vysvětlení některých LIVE sázek - Fotbal

Kdo vyhraje zbytek zápasu/poločasu za daného stavu?

 • Sázka na zbytek zápasu/poločasu od okamžiku vsazení při specifikovaném stavu zápasu. V této sázkové příležitosti sázíte pouze na výsledek, který nastane ve Vámi vsazeném zbytku zápasu/poločasu, jako by začínal 0:0.
  Příklad: V momentě uzavření vaší sázky je utkání rozehráno a stav je 3:1. Ve zbytku zápasu/poločasu dají hosté jednu branku. Zbytek tedy skončil 0:1, správný tip je 2.

Následující branku vstřelí

 • Specifikace postu hráče se určuje z oficiálních stránek soutěže, nebo turnaje.
  Příklad: Eden Hazard je na oficiálních stránkách Premier league veden jako záložník. Pokud vstřelí následující branku, je správným tipem u této sázkové příležitosti záložník, i když by Hazard hrál v daném utkání na hrotu.

Zápas: penalta proměněna

 • Pokud v zápase penalta nebude nařízena, sázková příležitost se vrací v kurzu 1.

Zápas: X. rohový kop

 • Pokud nebude daný rohový kop rozehrán, sázková příležitost se vrací v kurzu 1.

Zápas: počet rohů

 • Nerozehraný roh se nezapočítává do celkového počtu rohů.
  Příklad: V utkání je zatím 7 rohů a míč překročí brankovou čáru a má se rozehrávat osmý roh. Rozhodčí však roh nenechá rozehrát a utkání ukončí – v utkání bylo 7 rohů.

Zápas: poslední nastane

 • Nerozehraný roh (volný kop, odkop od branky atd.) se nezapočítává do sázkové příležitosti „poslední nastane“.
  Příklad: Těsně před konce utkání je odkop od branky, brankář kopne míč do zámezí a má se vhazovat. Rozhodčí však před vhazováním ukončí utkání. Správným tipem je odkop od branky.

Zápas: součet branek

 • Pokud je součet branek v poločase nebo zápase 0, je tato sázková příležitost vyhodnocena jako sudá.

Počet rohových kopů v čase

 • Rozhodující pro vyhodnocení sázkové příležitosti je čas rozehrání rohového kopu..

Žluté a červené karty:

 • U sázkových příležitostí na žluté a červené karty se nezapočítávají karty pro trenéry a členy realizačního týmu.

Vysvětlení některých LIVE sázek - Hokej

Zápas: x. branka bude vstřelena?

 1. V přesilovce - tento tip je vítězný, pokud vstřelí branku mužstvo, které hraje přesilovou hru.
 2. Při stejném počtu hráčů - tento tip je vítězný, pokud je počet hráčů obou týmů na hřišti vyrovnaný (5v5, 4v4, 3v3).
 3. V oslabení - tento tip je vítězný, pokud vstřelí branku mužstvo, které hraje v oslabení.
 4. Z trestného střílení - tento tip je vítězný, pokud mužstvo vstřelí branku z trestného střílení.

Střelec branky

 • Specifikace postu hráče se určuje z oficiálních stránek soutěže nebo turnaje.
  Příklad: Andrej Šustr je na oficiálním webu NHL veden jako obránce. Pokud vstřelí následující branku, je správným tipem u této sázkové příležitosti obránce, i když by Šustr v zápise o utkání byl veden jako útočník.

Vyloučení v čase

 • Do této sázkové příležitosti se započítává čas, kdy k vyloučení dojde. Započítávají se tresty 2 min., 2+2 min. a 5 min.

Více 2 min. vyloučení

 • Do této sázkové příležitosti se započítávají pouze udělené 2 min. vyloučení (2 min=1 vyloučení, v případě vyloučení 2 min. + 2 min. se toto vyloučení počítá za dvě vyloučení), nezapočítávají se vyloučení 5 min., 10 min. a vyloučení do konce zápasu.

X. vyloučení

 • V případě, kdy v třetině nebude vyloučen žádný hráč se se sázková příležitost vrací v kurzu 1.
 • Do této sázkové příležitosti se započítávají tresty 2 min., 2+2 min., 2+10 min., 5 min. a 5+do konce zápasu. Nezapočítávají se osobní tresty. V případě, kdy bude vyloučeno ve stejný čas více hráčů, nebo hráč obdrží trest 2+2 min., všechna tato vyloučení se počítají jako jedno vyloučení. Vítězné tipy mohou být:
 • 1 - bude vyloučen(i) hráč(i) týmu 1
 • současně - budou vyloučeni hráči týmu 1 i týmu 2
 • 2 - bude vyloučen(i) hráč(i) týmu 2
 • vyloučení v dalším čase se započítá jako následující vyloučení v zápase.

Příklad: zápas Sparta – Slavia

00:00 začátek zápasu

00:21 vyloučeni dva hráči Sparty a hráč Slavie. Příležitost "zápas: 1. vyloučení" - vítězný tip je současně

03:15 vyloučen hráč Slavie. Příležitost "zápas: 2.vyloučení" - vítězný tip je 2 (Slavia)

Počet branek v přesilovkách

 • Do této sázkové příležitosti se započítávají branky mužstva, které hraje přesilovou hru.

Zápas: branka v oslabení

 • Do této sázkové příležitosti se započítávají branky mužstva, které hraje v oslabení

1.trestné střílení proměněno

 • Pokud v zápase trestné střílení nebude nařízeno, sázková příležitost se vrací v kurzu 1. Samostatné nájezdy v případě remízy nejsou trestná střílení

Rozdílový samostatný nájezd

 • Je samostatný nájezd, který rozhodl utkání (nemusí se jednat o poslední proměněný samostatný nájezd) Příklady: (1) Domácí tým vyhraje samostatné nájezdy 2:0, rozdílový samostatný nájezd zaznamenal střelec první branky. (2) Domácí tým vyhraje samostatné nájezdy 3:1, rozdílový samostatný nájezd zaznamenal střelec druhé branky domácích.

Vstřelí branku

 • Hráč vstřelí branku v základní hrací době

Vstřelí branku (do rozhodnutí)

 • Hráč vstřelí branku v základní hrací době, v případném prodloužení, nebo promění rozdílový samostatný nájezd.

Počet branek (do rozhodnutí)

 • V případě samostatných nájezdů se pro účely této sázky jako branka započítává pouze rozhodující samostatný nájezd.

Vysvětlení některých LIVE sázek - Tenis

X. hra / 1. fiftýn - přes 1./2. podání:

 • Předmětem této sázky je, zda se první míč daného gamu odehraje po prvním nebo druhém podání. Pokud se výměna opakuje, tak se vždy počítá servis z opakované výměny.

První prohrané podání:

 • Předmětem této sázky je, kdo z hráčů/hráček jako první v zápase prohraje game na svém vlastním podání.

Hráč prohraje podání:

 • Předmětem této sázky je, zda daný hráč/hráčka v zápase prohraje game na svém vlastním podání.

První breakball:

 • Předmětem této sázky je, kdo z hráčů/hráček jako první v setu získá breakball a zda bude tento první breakball využitý či nevyužitý.

Počet gamů

 • Pro účely vyhodnocení sázkových příležitostí „počet gamů v zápase“ se v tenisovém utkání tie-break nebo super tie-break počítá jako jeden game (hra). Pokud se zápas za stavu 1:1 na sety rozhoduje v super tie-breaku, je tato skutečnost brána jako třetí set. Sázky na „přesný výsledek utkání“ se vyhodnocují 2:1 pro vítěze zápasu (posledního setu).

Je-li v tenisovém utkání udělen trestný bod (fiftýn), sázkové příležitosti jsou vyhodnoceny ve prospěch hráče, který bod získal.

Je-li v tenisovém utkání udělena trestná hra (game), sázové příležitosti na tuto hru se vrací v kurzu 1.

Více dvojchyb:

 • Předmětem této sázky je, kdo z hráčů/hráček zahraje v zápase více dvojchyb.

Jestřábí oka:

 • Předmětem této sázky je, kolikrát v setu proběhne výzva jestřábího oka, kdo z hráčů/hráček ji využije jako první a zda tato první výzva bude úspěšná či neúspěšná.

V případě, že hráč/hráčka požádá o jestřábí oko a to se z technických důvodů pořadatelům turnaje nepodaří zobrazit, je tato výzva do počtu jestřábích ok započítána a sázková příležitost „výzva jestřábího oka – úspěšná/neúspěšná“ se vrací v kurzu „1“.

Kontrola stopy míče umpire:

 • Předmětem této sázky je, kolikrát během zápasu opustí umpire rozhodčí své místo za účelem kontroly stopy míče. Za opuštění umpire je považována situace, kdy se rozhodčí dotkne oběma nohama země a to i přesto, že k samotné kontrole stopy míče nakonec nedojde. Pokud se k jedné a té samé stopě umpire vrátí vícekrát, je to stále považováno jako jedna kontrola. Jediným důkazem o kontrole stopy míče je záznam utkání.

Bude ošetřování:

 • Předmětem této sázky je, zda bude během zápasu na kurt povolán lékař či fyzioterapeut. Za ošetřování se považuje i situace, kdy se na kurtě fyzioterapeut/lékař objeví, ale k ošetření hráče/hráčky nakonec nedojde.

Bude kanár:

 • Předmětem této sázky je, zda alespoň jeden z odehraných setů skončí poměrem 6:0/0:6

Proměněný setball:

 • Předmětem této sázky je, kolikátý bude celkově v daném setu proměněný setball (kterýmkoliv z hráčů/hráček) a zda se tak stane po prvním či druhém podání.

Procentuální úspěšnost prvního podání

 • Zdrojem pro vyhodnocení této sázky jsou oficiální statistiky ATP/WTA/ITF zaznamenávané umpire rozhodčím daného zápasu.

Více es/počet es:

 • Zdrojem pro vyhodnocení této sázky jsou oficiální statistiky ATP/WTA/ITF zaznamenávané umpire rozhodčím daného zápasu.

Více dvojchyb/počet dvojchyb

 • Zdrojem pro vyhodnocení této sázky jsou oficiální statistiky ATP/WTA/ITF zaznamenávané umpire rozhodčím daného zápasu. Jestliže stream/televizní záznam prokáže v této statistice chybu, výsledek sázky může být na základě této skutečnosti přehodnocen.

Vysvětlení některých LIVE sázek - Biatlon

Nejlepší z trojice

 • Při neúčasti závodníka se sázková příležitost vrací v kurzu 1.

Vysvětlení některých LIVE sázek - Snooker

X. frame

 • Anulovaný rozehraný frame:

Pokud dojde k restartu framu, tak jsou veškeré sázkové příležitosti vyhodnoceny podle framu znovu rozehraného a řádně ukončeného.

První potopí kouli (koule spadne do díry)

 • Tzn. kdo první z hráčů potopí kouli v bodové hodnotě 1 bod.

První potopená barevná koule

 • Za barevné koule se u této sázkové příležitosti považují všechny barvy, vyjma koule červené a bílé.

Vysvětlení některých LIVE sázek - Basketbal

Příležitosti včetně prodloužení

 • Sázkové příležitosti, u kterých je poznámka „včetně prodloužení“ neříkají, že v případě remízy nastane prodloužení. Pouze informuje, že body budou započítány pokud prodloužení nastane.

Vysvětlení některých LIVE sázek - ProGaming

Sázky se vztahují na zápas bez prodloužení, pokud není v názvu sázkové příležitosti uvedeno jinak.

CASH OUT

Co je CASH OUT?

Předčasná výplata "CASH OUT" umožňuje vyplacení části z výhry tiketu ještě před ukončením všech vsazených příležitostí. Možnost předčasné výplaty je k dispozici na AKO tiketech s alespoň jednou kladně vyhodnocenou příležitostí.


K čemu slouží funkce předčasné výplaty CASH OUT?

Příklad použití funkce CASH OUT:

Karel má na svém AKO tiketu (vklad 10 Kč, celkový kurz 100) 5 vsazených příležitostí. 4 jsou již kladně vyhodnocené. Díky funkci CASH OUT má Karel nyní dvě možnosti:

 1. Počkat jak dopadne poslední příležitost a vyhrát buď 1000 Kč nebo 0 Kč.
 2. Využít funkci CASH OUT a nechat si vyplatit 550 Kč (dle aktuální hodnoty předčasné výplaty), bez ohledu na to, jak dopadne poslední příležitost.
 3. Díky funkci CASH OUT má tedy možnost získat výhru dříve a peníze například použít na jinou sázku.


Jak funguje předčasné vyplacení tiketů CASH OUT?

Předčasná výplata CASH OUT umožňuje vyplacení části z výhry tiketu ještě před ukončením všech vsazených příležitostí. Možnost předčasné výplaty je k dispozici na AKO tiketech s alespoň jednou kladně vyhodnocenou příležitostí.

Výše předčasné výplaty na jednotlivých tiketech se odvíjí od aktuálního průběhu vsazených příležitostí, přičemž se vždy pohybuje v rozmezí od 0 do 100% možné výhry určené původním celkovým kurzem a vkladem na tiketu. Dostupnost možnosti předčasné výplaty a její současnou hodnotu může vlastník tiketu zjistit online při zobrazení detailu náhledu konkrétního tiketu typu AKO.

Možnost předčasné výplaty je indikována ikonkou. Informace o výši předčasné výplaty a možnost samotné výplaty je přístupná výhradně vlastníkovi tiketu. Funkce předčasná výplata nemusí být nabízena vždy a na všech AKO tiketech.


CASH OUT předzápasových tiketů

V případě, že je umožněna předčasná výplata tiketu, je tato informace indikována na detailu tiketu zeleným tlačítkem "Vyplatit (částka) Kč".

Kde funkci CASH OUT najdu?

 • kliknutím na náhled tiketu na záložce "Moje tikety" v pravé části obrazovky (sázkový tiket)
 • Z přehledu všech vsazených tiketů (Položka "Přehled tiketů" v uživatelském menu vpravo nahoře), následným klinutím na nevyhodnocený tiket.

Pozn.: možnost předčasně vyplatit tiket se mění v čase. Pokud aktuálně není k dispozici, může být k dispozici později dle aktuálního kurzového vývoje sázkových příležitostí.


CASH OUT LIVE tiketů

Předčasnou výplatu CASH OUT LIVE tiketů typu AKO s alespoň jednou vyhodnocenou příležitostí můžete iniciovat ze záložky Moje LIVE tikety (v pravé části obrazovky - sázkový tiket). Pokud při Vašem aktivním tiketu vidíte zelené tlačítko s hodnotou předčasné výplaty, můžete kliknutím na tlačítko tiket předčasně vyplatit.

Po kliknutí na zelené tlačítko "Vyplatit" Vám Live aplikace zobrazí dialogové okno pro potvrzení Vašeho rozhodnutí předčasně vyplatit s nabízenou výhru.

Kliknutím na tlačítko předčasné výplaty v dialogovém okně potvrdíte Váš záměr tiket předčasně vyplatit. Úspěšně předčasně vyplacený tiket je uzavřený, jakékoliv následné změny kurzů nebo vyhodnocení zbylých příležitostí již nemá vliv na výšku výhry.

Při LIVE sázení se vývoj a výška kurzů velmi často mění, proto dochází k častému přehodnocení nabízené částky předčasné výplaty. Pokud se chcete tiket rychle vyplatit, doporučujeme použít funkci "Přijímám změny kurzů" (zaškrtávací políčko na dialogu potvrzení předčasné výplaty), která umožní vyplatit tiket na jedno kliknutí i v případě, že dojde ke změně této částky.

Pozn.: možnost předčasně vyplatit tiket se mění v čase. Pokud aktuálně není k dispozici, může být k dispozici kdykoliv později dle aktuálního kurzového vývoje sázkových příležitostí.


Předčasná výplata CASH OUT v mobilních aplikacích Fortuny

 • Jak si zobrazit tikety

  Po přihlášení zobrazíte Vaše vsazené tikety zobrazíte pomocí tlačítka aktuálního zůstatku (vpravo nahoře) a na následující obrazovce zvolením "Historie tiketů". Vyberte si pro předzápasové (Prematch) nebo Live tikety. Nevyhodnocené tikety jsou indikovány modrou ikonou s otazníkem. Dotykem položky v seznamu zobrazíte detail tiketu.

 • Detail tiketu

  V případě že je umožněna předčasná výplata tiketu "Cash Out" zobrazí se v spodní části detailu tiketu, a je indikována zeleným tlačítkem "Vyplatit (částka) Kč". Zelené tlačítko se šipkami slouží k obnovení aktuální nabízené částky na vyplacení. Předčasnou výplatu zahájíte dotykem tlačítka vyplacení.

 • Potvrzení předčasné výplaty

  Po dotyku tlačítka se zobrazí konfirmační okno ve kterém je nutné potvrdit vaše rozhodnutí. V případě, že máte zatrženo "Přijmout všechny změny hodnot předčasné výplaty", souhlasíte se změnami ceny tiketu (z důvodu vývoje kurzů na tiketu během doby vyplácení).

 • Potvrzení úspěšného vyplacení

  Pokud byla vaše žádost o předčasné vyplacení tiketu úspěšná, zobrazí se vám okno s potvrzením.

 • >Zobrazení předčasně vyplacených tiketů

  V seznamu vašich tiketů jsou předčasně vyplacené tikety indikovány žlutou ikonou s jedničkou. V detailu tiketu je předčasné vyplacení indikováno textem: "Předčasně vyplaceno".


Proč lze vyplatit pouze AKO tikety?

Omezení na AKO tikety s alespoň jednou kladně vyhodnocenou sázkovou příležitostí je dáno zákonnými možnostmi v České republice. Nejedná se tedy o žádné omezení ze strany systému Fortuny.

Bonus

Co je to bonus?

Bonus je prémie, kterou nabízíme našim novým i stávajícím klientům k hraní o reálné peníze. Pro získání bonusové částky je nejprve nutné splnit podmínky příslušného bonusu. Některé typy bonusů umožňují připsání bonusové částky na Váš hráčský účet ihned po aktivaci, jiné pak mohou vyžadovat vklad peněz, popř. provedení jedné nebo více sázek. Při hraní pak bude tato bonusová částka z Vašeho hráčského účtu odepisována přednostně.


Jaké jsou typy bonusů?

Při registraci nového hráčského účtu máte na výběr ze 3, tzv. vstupních, bonusů: VSAĎ ČÁSTKU A ZÍSKEJ JEJÍ DVOJNÁSOBEK, BONUS NA VKLAD a MEGA BONUS 75.000 KČ. Jako aktivní hráč pak můžete využívat i další speciální bonusy, které jsou v daný moment k dispozici, popřípadě si lze bonusy opatřit v e-shopu za věrnostní body nastřádané za své sázky.


Pravidla vstupního bonusu.

Úplné znění pravidel vstupních bonusů najdete zde.

Kde najdu historii svých bonusů?

Přehled svých bonusů najdete po přihlášení na hráčské kartě v sekci Bonusy/Historie bonusů


Co je to promocode?

Promocode je heslo, které se vztahuje k určité speciální nabídce bonusu či výhody, které můžete získat. Jeho správným zadáním Vám pak na tuto výhodu vzniká nárok.


Zadal jsem promocode ale nedostal jsem žádný bonus. Jak to?

Ověřte, že Vámi zadaný promocode je správný, kontaktujte poskytovatele, který Vám promocode nabídl, popřípadě se ujistěte, že jste jej již nepoužil dříve.

Komunita


Diskusní fórum

Každému přihlášenému klientovi Fortuny je k dispozici Diskusní fórum v rámci sekce Komunita, díky kterému může komunikovat s ostatními sázkaři o konkrétních zápasech, tipech a strategiích. Příspěvek přidáte napsáním vašeho komentáře do textového pole a následným kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Šipečkou vedle jména autora existujícího příspěvku lze reagovat / odpovědět.


Pravidla fóra

Diskusní forum slouží ke komunikaci mezi sázkaři, sdílení strategií a tiketů. Fórum neslouží pro zveřejňování reklamací či dotazů určených pro Fortunu (pro tyto případy prosím využívejte kontaktní formulář). Společnost Fortuna nekomunikuje k uživatelům prostřednictvím diskusního fóra.

Za porušení pravidel se považuje:

 • Přidávání příspěvků v rozporu se zákony ČR (propagace rasismu, vyzývání k násilí či potlačování práv jednotlivce či skupin)
 • Urážení, zesměšňování či poškozování jiných klientů, klubů, sportovců, sázkových kanceláří atd.
 • Používání jakýchkoliv vulgarismů
 • Propagace jakékoliv služby, zejména pak konkurenčních sázkových kanceláří
 • Umisťování reklam, komerčních sdělení a jiných nevhodných odkazů
 • Spamování

Diskutující je povinný dodržovat tyto pravidla. Fortuna si vyhrazuje právo smazat nevhodný příspěvek nebo zamezit přidávání příspěvků jakéhokoliv klienta a to i bez udání důvodu.

Mobilní sázení

Pro jaké mobilní platformy je dostupná mobilní aplikace Fortuny?

Aktuálně můžete aplikaci Fortuna používat na zařízeních se systémy Android a iOS. Prostřednictvím aplikace můžete sázet a spravovat svůj účet.


Jaké verze operačního systému Android jsou podporované?

Podporované jsou verze od 4.1 výše, doporučujeme však využívat verzi 5.0 a vyšší.


Jak mohu získat aplikaci Fortuna pro operační systém Android?

Oficiální aplikaci Fortuna lze stáhnout z našich webových stránek zde »
Její instalace nepoškodí váš přístroj, i když po klepnutí na tlačítko Stáhnout aplikaci dostanete od systému varování. Aplikace Fortuna není dostupná v Google Play kvůli omezením společnosti Google vůči sázkovým aplikacím.


Co jsou to push notifikace neboli Oznámení?

Push notifikace neboli oznámení umožňují aplikaci Fortuna informovat uživatele mobilu, aniž by musela být tato aplikace spuštěna. Příklad: sázkový systém vyhodnotí tiket. Ihned poté přijde push notifikace s příslušnou zprávou do telefonu uživatele. Odpadá tedy nutnost neustále kontrolovat, zda už byl tiket vyhodnocen. Push notifikace lze kdykoliv vypnout nebo zapnout v menu aplikace v sekci Notifikace. Speciálně notifikace upozorňující na začátek vybraného zápasu či závodu se však nastavují přímo v detailu daného zápasu/ závodu – přes ikonu zvonku.
Aby notifikace fungovaly korektně, musí být centrálně zapnuté také v systému telefonu (Nastavení / Povolit oznámení).


Jak aktivuji Rychlosázku v aplikaci pro operační systém Android?

Dlouhým stiskem tlačítka sázky v nabídce se aktivuje Rychlosázka.


Proč vyžaduje aplikace pro operační systém Android přístup k "Vaše poloha"?

Tato funkce Vám usnadní vyhledání nejbližší pobočky Fortuna.


Proč vyžaduje aplikace pro operační systém Android přístup k "Úložiště"?

Tento přístup je třeba ke stažení nových aktualizací aplikace.


Mohu využívat i "chytré" hodinky (Android Wear, Smart Watch...) ?

Pokud máte chytré hodinky připojené k telefonu, kde je nainstalována aplikace Fortuna se zapnutými push notifikacemi, pak dostanete tuto informaci nejen do telefonu, ale i na své hodinky. Chytré hodinky musí podporovat notifikace z telefonu.


Jaké formy přihlášení můžu využívat v aplikaci pro operační systém Android a Apple?

Aplikace Fortuna pro operační systém Android podporuje tři typy přihlášení uživatele:

 1. Běžné přihlášení pomocí jména a hesla při každém užití aplikace – Nejbezpečnější volba, nejnižší pohodlí.
 2. Trvalé přihlášení kdy do aplikace uživatel zadá jméno a heslo pouze jednou a od té doby již aplikace provádí přihlášení za něj. Tato volba je nejpohodlnější, avšak s rizikem v případě ztráty telefonu atp.. Důrazně doporučujeme ji využít pouze v kombinaci s jiným zabezpečením telefonu. V případě ztráty telefonu s nastaveným trvalým přihlášením doporučujeme uživateli vždy změnit heslo k účtu Fortuna.
 3. Přihlášení pomocí otisku prstu v případě, že Váš telefon obsahuje čtečku otisků prstů a máte Android 6.0 a vyšší. Aplikace využívá aktivní nastavení čtečky v systému Android.


Jaké verze iOS jsou podporované?

Podporované jsou iOS verze od 9 a vyšší, doporučujeme ale využívat vždy nejnovější verzi.


Jak mohu aplikaci pro iOS získat?

Aplikaci lze získat přímo ve vašem App Store. Kliknutím na odkaz zde »


Jak aktivuji Rychlosázku v aplikaci pro operační systém iOS?

Dlouhým stiskem tlačítka sázky v nabídce se aktivuje Rychlosázka. Rychlosázka je zcela nezávislá na nastavení velkého sázkového tiketu.


Kde najdu aplikaci pro zařízení s operačním systémem Windows Phone?

Aplikace pro zařízení s operačním systémem Windows Phone není v současné době dostupná. Uživatelům tohoto systému doporučujeme používat verzi našich internetových stránek zde » optimalizovanou pro mobilní prohlížeč.


Jaké jsou podporované verze prohlížeče pro Windows Phone?

Webová aplikace je dostupná pro Windows Phone 8 a všechny vyšší verze tohoto operačního systému. Podporovaným prohlížečem je výhradně Internet Explorer, u ostatních prohlížečů nemůžeme zaručit plnou funkčnost stránek. Aplikace potřebuje ke svému provozu internetové připojení.