Betbuilder

Co je to BetBuilder?

BetBuilder je revoluční nástroj pro sázkaře, který Fortuna jako první uvádí na český trh. Pomocí BetBuilderu lze zkombinovat několik příležitostí ze stejného zápasu do jedné sázky. Tu pak můžeš vložit na SOLO, AKO nebo MAXIKOMBI tiket.

Jak se vypočítává celkový kurz mnou vytvořené sázky?

Výpočet je pokaždé jedinečný, pracuje s konkrétními daty k danému zápasu a neřídí se žádným pevně daným vzorcem. Nejde tedy o součin kurzů jednotlivých příležitostí tak, jak to znáš třeba z akovek.

Můžu kombinovat BetBuilder sázku s dalšími příležitostmi na jednom tiketu?

Ano, samozřejmě. BetBuilder sázku můžeš vsadit nejen jako SOLO tiket, ale také v rámci „akovky“ či „maxikombíku“. Vedle BetBuilder sázek mohou na tiketu být i příležitosti z dalších sportů, s libovolnými kurzy. Žádná omezení prostě neplatí. Snad až na jedno, co vyplývá z podstaty našeho revolučního nástroje. Na tiketu nelze mít dvě BetBuilder sázky ke stejnému zápasu. Ale není problém zkombinovat na jednom tiketu více BetBuilder sázek z různých zápasů.

Kolik příležitostí můžu zkombinovat do jedné BetBuilder sázky?

Aspoň dvě a nanejvýš deset. To je velkorysý manévrovací prostor, co říkáš? Platí to také o maximálním možném kurzu, činí rovných 1 000! Z obou limitů vyplívá jedno srozumitelné pravidlo. Pokud dosáhneš při tvorbě BetBuilder sázky kurzu 1 000 už po přidání menšího počtu příležitostí než deseti, není možné přidat další.

Je možný cashout?

Předčasné vyplacení není u tiketů s nevyhodnocenými BetBuilder sázkami možné. Ovšem jakmile se ti na tiketu sázka vytvořená v BetBuilderu zazelená, platí pro cashout standardní pravidla.

Co se stane, když bude jedna z příležitostí vsazených v rámci BetBuilder sázky zrušena?

Pokud bude jedna či více příležitostí zrušena, vyhodnotí se celá BetBuilder sázka kurzem 1. Například když si v rámci BetBuilderu vsadíte mimo jiné na střelce branky a on do vybraného mače vůbec nezasáhne, BetBuilder sázka na vašem tiketu se automaticky započítá s kurzem 1.