Pravidla vyhodnocování sázek

Pravidla vyhodnocování sázek

 • Jestliže se Sázková událost uskuteční později (zpravidla za dobu delší než 2 kalendářní dny), než ve zveřejněném termínu, nebo nebude-li z jakýchkoli důvodů příslušným orgánem vyhlášen Oficiální výsledek, má Fortuna v takovém případě právo vyhodnotit Sázky jako neplatné a vrátit Sázejícím Sázky přijaté na tuto Sázkovou událost v kurzu 1. Sázky zůstávají v platnosti v případě, kdy je Sázková událost (např. zápas) přerušena a/nebo odložena, ale je dohrána nebo znovu odehrána ve lhůtě stanovené Fortunou (zpravidla do 2 kalendářních dnů).
 • V případě, že se Sázková událost uskuteční dříve, než v oficiálně zveřejněném termínu, zůstávají v platnosti pouze Sázky uzavřené do skutečného začátku Sázkové události (to neplatí u Sázek typu LIVE).
 • Hrají-li spolu stejná mužstva v jeden den dvě či více utkání (např. baseball), je předmětem Sázky vždy pouze první z těchto utkání.
 • Koná-li se ve stejné disciplíně, na stejném místě a v krátké časové době více soutěží (např. sjezdy Světového poháru nebo skoky na lyžích na můstku se stejným kritickým bodem), je předmětem Sázky vždy první uskutečněný závod.
 • Při Sázkách na vítězství nebo umístění jednotlivců a týmů se za prohranou považuje Sázka na jednotlivce či tým, který ze soutěže v jejím průběhu odstoupí nebo který bude diskvalifikován. Pokud se jednotlivec či tým soutěže vůbec nezúčastnil, Vklady přijaté na tuto konkrétní Sázkovou příležitost budou Fortunou vráceny.
 • V případě současného vítězství či umístění dvou a více startujících na takovém místě, které je pro Sázku rozhodující, je Kurz tohoto tipu snížen na polovinu, a to u SÓLO sázky i u AKO sázky. Sázky proti vítězství účastníků shodně umístěných na děleném prvním místě jsou považovány za prohrané.
 • V případě Uzavření Sázek na střelce branky v utkání, se pro vyhodnocení Sázky neberou v úvahu střelcem vstřelené vlastní góly.
 • Do jedné AKO sázky nelze zařadit takové Sázkové příležitosti, které jsou vzájemně podpůrné. Jedná se o takové Sázkové příležitosti, kdy výsledek jedné Sázkové příležitosti má vliv na pravděpodobnost výsledku druhé Sázkové příležitosti, nebo se jedná o totožnou Sázkovou příležitost. Ve všech případech jsou podpůrné sázky prověřovány Aplikací, která je neumožní vsadit. Pokud by se stalo, že by taková Sázka byla přijata, bude se v případě Výhry z podpůrných Sázkových příležitostí počítat jen první v pořadí a ostatní Sázkové příležitosti budou vyhodnoceny Kurzem 1,0.
 • Zruší-li, nebo změní-li řídící komise v průběhu Sázkové události výchozí pravidla (např. u tenisu, hraje-li se na jiný než původně stanovený počet vítězných setů nebo na jiném povrchu, nebo např. pokud dojde ke zkrácení motoristického závodu), zůstávají Sázky v platnosti, nestanoví-li tento Herní plán jinak.
 • V případě změny v místě pořádání Sázkové události (např. zápasy) zůstávají v platnosti Sázky na tabulkové umístění, postupy do dalších kol soutěže a jiné Sázky dlouhodobějšího charakteru.
 • Dojde-li při zadávání Sázkových příležitostí do Aplikace Fortuny k drobné chybě ve jménu závodníka, týmu a/nebo soutěže, zůstává taková Sázka v platnosti, pokud se tato chyba nedotýká věcné podstaty Sázky a pokud nemůže uvést Sázejícího v omyl.