Základy předzápasových sázek

Jak podám sázku?

Sázku na vámi vybranou událost podáte kliknutím na příslušný kurz u této události.

Tato sázková příležitost bude přidána na náhled tiketu vpravo, v horní části obrazovky.
V momentě, kdy budete s vaším tiketem spokojeni, vyberte si typ sázky (1) a výši vkladu (2). Poté stačí kliknout na tlačítko „Vsadit“ (3).
Pokud máte na svém hráčském kontu dostatek bodů, můžete sázku uzavřít za klubové body zaškrtnutím položky "Zaplatit xx body"(4), přičemž 50 bodů má hodnotu 1 Kč.

Co je SÓLO sázka?

Sázka, kdy je na tiketu právě jedna sázková příležitost.

Co je AKO sázka?

Sázka, kdy jsou na tiketu minimálně dvě sázkové příležitosti s libovolným kurzem, které se navzájem nepodporují. Výsledný kurz AKO sázky je součinem všech kurzů na tiketu. Nejvýše lze na jeden tiket podat 70 sázkových příležitostí.

Co je „Malá domů“?

V případě, kdy na vaší AKO sázce bude pouze 1 chyba, vyhráváte pětinásobek vkladu. Sázka Malá domů tak výrazně snižuje riziko vaší prohry a nestojí vás to nic navíc.

Podmínky uzavření sázky:
- Před uložením tiketu vybrat typ sázky „Malá domů“
- Minimální celkový kurz tiketu 100:1
- Maximální kurz na jednu sázkovou příležitost 2,5:1

Podmínky výplaty výhry:
1. Při uhodnutí všech zápasů na tiketu vyhráváte jako na běžnou AKO sázku
2. Při neuhodnutí právě jednoho zápasu vyhráváte pětinásobek vašeho vkladu na sázku Malá domů
3. Pokud je některá sázková příležitost na tiketu vyhodnocena v kurzu 1 (zápas se nehrál, byl přerušen apod.) a součin všech zbylých kurzů na tiketu je nižší než 100:1, tato sázka už nesplňuje podmínky "Malé Domů" a je považována za běžnou AKO sázku. Pokud je součin kurzů s příležitostí vyhodnocenou kurzem 1 stále nejméně 100:1 je sázka Malá Domů i nadále platná.

Příklad: Máte vsazený tiket jako „Malou domů“ s 8 sázkovými příležitostmi, celkovým kurzem 246,3 a vkladem 200 Kč. Pokud správně natipujete všechny sázkové příležitosti, bude vaše výhra činit 49260 Kč. V případě, že na vašem tiketu bude jedna chyba, výhra bude činit 1000 Kč.

Co je Maxikombi?

Rozpisová sázka představující zkrácený zápis několika SÓLO i AKO sázek na jednom tiketu. Sázející si vybere určitý počet příležitostí a zařadí je do 2-13 skupin. Poté si stačí zvolit, na kolik kombinací skupin chcete vsadit (všechny nebo pouze vybrané). Jednotlivé kombinace lze sázet už od 0,01 Kč. Minimální celkový vklad na tiket je 10 Kč.

U tohoto typu sázky také máte možnost vhodně rozložit váš vklad.

Lze vybírat ze tří variant:
1. Celý tiket za zvolenou částku – celkový vklad se rovnoměrně rozloží mezi všechny kombinace
2. Vklad na jednotlivé skupiny – např. 2/4 má při 4 skupinách 6 kombinací (AB, AC, AD, BC, BD, CD). Při celkovém vkladu 100 Kč na 2 ze 4 je vklad na 1 kombinaci 16,67 Kč.
3. Vklad na kombinaci – např. 3/4 má při 4 skupinách 4 kombinace (ABC, ABD, ACD, BCD). Při vkladu 100 Kč na kombinace 3 ze 4 je celkový vklad na tyto kombinace 400 Kč.

U variant 2 a 3 je nutné brát v potaz, že celkový vklad je roven součtu vkladů na jednotlivé skupiny/kombinace.

Příklad výpočtu výhry u Maxikombi:
Máte vsazeny 3 zápasy rozdělené do tří skupin A, B a C. Váš vklad je 10 Kč na každou kombinaci (celkem 70 Kč). Pokud správně natipujete všechny 3 sázkové příležitosti, pak je výhra vypočítána následovně (písmeny A, B a C je vyjádřen celkový kurz dané skupiny):
A*10 + B*10 + C*10 + A*B*10 + A*C*10 + B*C*10 + A*B*C*10.

V případě, že správně natipujete pouze 2 sázkové příležitosti, např. skupiny A a C, je výhra vypočítána jako A*10 + C*10 + A*C*10.

"Tutovky" v Maxikombi
Skupina "T" (tzv. tutovky) obsahuje takové sázkové příležitosti, u nichž je sázející přesvědčen o jejich uhodnutí. Tato skupina se automaticky přiřazuje ke všem vsazeným kombinacím. V případě chybného tipu na kteroukoliv sázkovou příležitost z "tutovek" je celý tiket prohraný.

Co je FALC?

FALC je zkrácený zápis dvou až sedmi sázek (SÓLO nebo AKO) na jednom tiketu. V případě, že sázející správně tipuje první část sázky, je vypočtena 1. dílčí výhra, ze které je polovina určena k výplatě sázejícímu a druhá polovina vstupuje jako vsazená částka do další části sázky. U vícenásobné sázky se tento postup opakuje. Maximální počet stupňů FALCe je sedm.

Příklad: Máte uzavřený třístupňový FALC tiket a váš vklad je 100 Kč.

V případě chybného tipu u prvního stupně (kurz 8,4) je celý tiket prohraný. V případě správných tipů je polovina z částky 840 Kč (8,4*100), tedy 420 Kč, určena k výplatě a druhá polovina vstupuje jako vklad na druhý stupeň (kurz 5,2).

V případě chybného tipu u druhého stupně je vyplaceno 420 Kč a sázka končí. Jestliže ovšem správně natipujete i sázkové příležitosti ve druhém stupni, pak je polovina z částky 2184 Kč (5,2*420), tedy 1092 Kč určena k výplatě a druhá polovina vstupuje jako vklad na třetí stupeň (kurz 4).

V případě chybného tipu u třetího stupně je vyplaceno 1512 Kč (420 + 1092) a sázka končí. Pokud správně natipujete i sázkové příležitosti ve třetím stupni, je k výplatě určena i částka 4368 Kč (4*1092).

Celková výhra při uhodnutí všech sázkových příležitostí tak bude 5880 Kč (420 + 1092 + 4368).

Doba připsání výhry/vyhodnocení vsazených tiketů

Výhra se připíše okamžitě po vyhodnocení celého tiketu. V případě předních sportovních lig vám bude výhra připsána na konto do cca 20 minut po skončení zápasu.

Jaká je minimální a maximální výše sázky?

Minimální výše sázky na jeden tiket je 10 Kč. Maximální výše sázky je omezena limitem Výhry na jeden Tiket.

Jak mohu reklamovat sázku?

Sázku lze reklamovat prostřednictvím reklamačního formulářereklamačního formuláře. Při vyplňování formuláře vždy uvádějte číslo tiketu.
V případě jakýchkoli nejasností můžete kontaktovat naše Zákaznické centrumZákaznické centrum.