Lucky Six online

Jak hrát Lucky Six online?

Principem základní hry loterie Lucky Six online je zvolit 6 čísel, která budou mezi 35 vylosovanými. V osudí je celkem 48 čísel, losování probíhá každé 3,5 minuty.

Výši výhry určuje pořadí posledního vylosovaného čísla z vašich tipovaných. Maximální výherní násobek pro Lucky Six online je 10 000x, viz tabulka:

Pořadí Výherní násobek Pořadí Výherní násobek
6. 10 000 x 21. 15 x
7. 7 500 x 22. 14 x
8. 5 000 x 23. 13 x
9. 2 000 x 24. 12 x
10. 1 000 x 25. 11 x
11. 500 x 26. 10 x
12. 200 x 27. 9 x
13. 100 x 28. 8 x
14. 70 x 29. 7 x
15. 50 x 30. 6 x
16. 40 x 31. 5 x
17. 30 x 32. 4 x
18. 25 x 33. 3 x
19. 20 x 34. 2 x
20. 17 x 35. 1 x

Příklad:

Sázející tipne 6 čísel s tím, že všech 6 tipovaných čísel bude v rámci slosování postupně vylosováno, přičemž poslední ze všech tipovaných čísel bude vylosováno jako 6. v pořadí, tj. výherní násobek bude činit 10 000x. Při sázce 20 Kč bude výše výhry činit 200 000 Kč.

Pokud bude poslední tipované číslo sázejícího vylosováno např. až 15. v pořadí, potom výherní násobek bude činit padesátinásobek, tj. při sázce 20 Kč bude výše výhry činit 1 000 Kč. Čím dřív budou vylosována všechna čísla tipovaná sázejícím, tím vyšší bude výherní násobek, ze kterého bude vypočtena výše výhry.

Jak hrát Lucky Six online, podhra „Prvních 5“?

V rámci loterie „Prvních 5“ tipuje sázející 1 číslo ze 48 čísel. Výhra je dosažena v případě, že číslo tipované sázejícím bude vylosováno mezi prvními pěti čísly v rámci slosování. Výherní násobek je v tomto případě 7,2x.

Příklad:

Sázející tipne číslo 25 s vkladem ve výši 50 Kč. Toto číslo je vylosováno jako 4., tím pádem sázející vyhrává 7,2násobek svého vkladu, tj. 50 Kč x 7,2 = 360 Kč.

Jak hrát Lucky Six online, podhra „Barva“?

Sázející tipuje 6 čísel ze 48 čísel, a to z předem nadefinovaných skupin, které jsou označeny barvami. Výhra je dosažena v případě, že čísla tipovaná sázejícím budou vylosována v rámci slosování. Výši výhry určuje pořadí posledního vylosovaného čísla z vašich tipovaných, tedy čísel jedné barvy.

Barva Tipovaná čísla
Červená 1, 9, 17, 25, 33, 41
Zelená 2, 10, 18, 26, 34, 42
Modrá 3, 11, 19, 27, 35, 43
Fialová 4, 12, 20, 28, 36,44
Hnědá 5, 13, 21, 29, 37, 45
Žlutá 6, 14, 22, 30, 38, 46
Oranžová 7, 15,23, 31, 39, 47
Šedá 8, 16, 24, 32, 40, 48

Příklad:

Sázející tipuje červenou barvu s předem nadefinovanými čísly (1, 9, 17, 25, 33, 41) a vkladem 100 Kč. Po vylosování 35 čísel jsou všechna tipovaná (červená) čísla výherní. Poslední číslo červené barvy bylo vylosováno jako 17. v pořadí, výhra je tudíž 30násobek vkladu (100 Kč x 30 = 3 000 Kč).

Jak hrát Lucky Six online, podhra „Barva prvního čísla“?

Sázející tipuje barvu prvního čísla, které bude vylosováno jako první v rámci slosování. Na výběr je celkem osm barev a sázející může tipovat 1, 2 nebo 4 barvy najednou. Výhra je dosažena v případě, že barva tipovaná sázejícím bude vylosována jako první v pořadí.

Barva prvního čísla Výherní násobek
pro 1 barvu 6
pro 2 barvy 3
pro 4 barvy 1,5

Příklad:

Sázející tipuje dvě barvy – modrou a zelenou. Na tyto barvy vsadil 50 Kč. Jako první bylo vylosováno číslo 26 zelené barvy. Sázející tedy vyhrává 20 Kč x 3 = 60 Kč