Osobní údaje

Jaké údaje potřebuji k registraci na webu?

Ke zřízení dočasného konta je potřeba uvést jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu (pokud se liší od trvalé). Zvolíte si také vaše přihlašovací údaje – login, heslo a PIN. Login je přezdívka, která musí být jedinečná. Heslo je nutné pro přihlášení na web. PIN slouží k ověření přihlášení klienta na pobočce.

Co potřebuji za doklady k registraci konta?

Doklad prokazující vaši totožnost. Pro občany ČR je to platný občanský průkaz. V případě cizinců to může být platný cestovní pas, povolení k pobytu, pro občany EU je to platný občanský průkaz vydaný v dané zemi.

Jaké údaje musím uvést k registraci konta?

Pro účely dokončení registrace jsme povinni získat od sázejícího následujíci údaje: jméno, prostřední jméno, příjmení, pohlaví, telefonní číslo, email, rodné číslo, datum a místo narození, občanství, prohlášení o politicky exponované osobě, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa (pokud se liší od trvalé). Fortuna následně prostředníctvím Ministerstva financí dálkovým způsobem ověří totožnost a věk sázejícího.

Proč potřebujete znát moje rodné číslo?

Naše stávající požadavky na ověření jsou důsledkem nové loterijní legislativy (č. 186/2016 Sb.) a AML (č. 253/2008 Sb.) účinné od 1. ledna 2017. Těmto zákonným změnám podléhají všichni provozovatelé loterijních, sázkových a hazardních her v Česku.

Jakým způsobem používáte mé osobní údaje a s kým je sdílíte?

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme výhradně k ověření souvisejícím s aktuálním zákonem “O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu” (č. 253/2008 Sb.). S veškerými daty nakládáme v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy srovnatelnými s bankovními domy.

Co musím udělat pro úspěšné dokončení registrace?

Pro účely dokončení registrace je sázející povinen vyplnit a verifikovat své osobní údaje, jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, zaregistrovat a ověřit platební metodu a také navštívit některou z našich poboček s platným dokladem totožnosti.

Proč po mně chcete doplnit osobní údaje?

Doplnění osobních údajů vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.