Zodpovědné hraní

Co jsou sebeomezující limity?

Jedná se o jednotlivé limity na sázkovou činnost, které si každý sázející nastavuje sám. Po dosažení maximálních hodnot nelze pokračovat ve hře. Důvodem je ochrana sázejících před možnou závislostí na sázkových hrách. Toto nařízení vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.

Jaké typy limitů si můžu zvolit?

Fortuna je povinna sázejícímu nabídnout a umožnit si nastavit následující sebeomezující opatření: obecné limity - počet přihlášení za měsíc, denní časový limit pro přihlášení, minimální čas mezi přihlášeními. Limity pro kurzové sázení - maximální výše sázek za jeden den / měsíc, maximální výše čisté prohry za den/měsíc. Limity pro casino - maximální výše sázek za jeden den / měsíc, maximální výše čisté prohry za den / měsíc. Limity pro loterie - maximální výše sázek za jeden den / měsíc, maximální výše čisté prohry za den / měsíc. Nastavení najdete v sekci "Nastavení uživatelských limitů".

Kde najdu více informací o problematice zodpovědného hraní a případných rizicích spojených s hazardem?

Více informací o problematice zodpovědného hraní a případných rizicích spojených s hazardem naleznete zde »

Jakým způsobem si mohu limity nastavit?

Každý limit nastavujte zvlášť a u každého máte volbu, jak ho nastavit. Můžete jej odmítnout, nastavit obvyklý limit nebo si nastavit vlastní limity.

Co se stane, když si limity nenastavím?

Nastavení limitů je vyžadováno zákonem a nelze ho vynechat, nicméně si můžete u každého limitu zvolit jeho odmítnutí, čímž nebudete nijak limitován.

Musím si zvolit všechny limity?

Limity jsou dány zákonem o hazardních hrách č. 186/2016 Sb. Každý limit musíte buď jednotlivě odmítnout, nebo si ho nastavit, nelze ho ale vynechat.

Kdy začínají fungovat nastavené limity?

Při prvotním nastavení platí limity ihned. Zpřísnění se projeví zpravidla IHNED (nejpozději do 24 hodin), rozvolnění za 7 dní (obě tyto lhůty stanoví Zákon o hazardních hrách).

Od kdy se počítá hodnota nastaveného limitu?

Hodnota se počítá vždy za celé období, které je v limitu stanoveno. Například u limitu za měsíc je počítána veškerá aktivita za daný kalendářní měsíc ve kterém došlo k nastavení či změně daného limitu a to i zpětně.

Kde si můžu zkontrolovat nebo změnit nastavení limitů?

Limity si můžete zkontrolovat ve svém profilu v sekci "Nastavení "-> "Nastavení uživatelských limitů" nebo na kterékoliv naší pobočce. Zpřísnění se projeví zpravidla IHNED (nejpozději do 24 hodin), rozvolnění za 7 dní (obě tyto lhůty stanoví Zákon o hazardních hrách).

Nastavil jsem omylem chybně limit, co s tím?

Nastavení limitů sázejícím nelze nijak systémově upravit. Chybně nastavený limit můžete změnit, nicméně nová hodnota se projeví podle povahy nastavení nového limitu. Tedy zpřísnění ihned a zmírnení až po 7 dnech.

Mají u konkurence stejné podmínky limitů?

Ano, nastavení limitů zodpovědného hraní je povinné pro všechny společnosti podléhající Zákonu o Hazardních hrách č. 186/2016 Sb.