Dokončení registrace

Základní kroky k dokončení registrace

Pro dokončení registrace je sázející povinen vyplnit své osobní údaje (Fortuna následně prostřednictvím Ministerstva financí dálkovým způsobem ověří totožnost a věk sázejícího). Dále je povinen nastavit sebeomezující opatření, nebo jejich nastavení odmítnout. Jako další krok je třeba zaregistrovat a ověřit platební metodu a také ověřit identitu (prostřednictvím vaší banky či návštěvou některé z našich poboček s platným dokladem totožnosti).

Jaké doklady potřebuji k registraci konta?

Pro ověření identity bankou se pouze přihlásíte do internetového bankovnictví své banky a s vaším souhlasem nám banka údaje pro ověření předá. Klienti ČSOB a Poštovní spořitelny potřebují tzv. ČSOB ID, které si po kliknutí na tlačítko "ČSOB" snadno zřídí.
V případě ověření identity na pobočce potřebujete doklad prokazující vaši totožnost. Pro občany ČR je to platný občanský průkaz. V případě cizinců to může být platný cestovní pas nebo povolení k pobytu, na pobočku je v tomto případě třeba přinést i barevnou kopii daného dokladu. Pro občany EU je to platný občanský průkaz vydaný v dané zemi.

Proč si musím nastavit sebeomezující opatření? Co to vůbec je?

Jedná se o jednotlivé limity na sázkovou činnost, které si každý sázející nastavuje sám. Po dosažení maximálních hodnot nelze pokračovat ve hře. Důvodem je ochrana sázejících před možnou závislostí na sázkových hrách. Toto nařízení vychází ze Zákona o hazardních hrách č. 186/2016 Sb.

Jak mi bude potvrzeno úspěšné dokončení registrace?

Na pobočce obdržíte "Potvrzení o uzavření smlouvy" a klubovou kartu.

Dokončil jsem registraci na pobočce, registroval a ověřil platební metodu a přesto stále nemám dokončenou registraci. Co se děje?

S největší pravděpodobností selhala kontrola v registru obyvatel, kterou jsme povinni ze zákona provádět. V nejbližší době budete kontaktováni naší podporou.

Neprošel jsem registrem obyvatel, co mam dělat?


Osoba pocházející z jiného členského státu EU než je Česká republika, plánující zůstat v Česku alespoň po dobu 3 měsíců, může požádat na ministerstvu vnitra o potvrzení přechodného pobytu. Každý držitel tohoto potvrzení je zároveň zapsán i do registru obyvatel. Pouze osoba zapsána v registru obyvatel může být následně v souladu s Herním plánem pro provozování hazardní hry čl. 4.3., bod 4.5. ověřena dálkovým způsobem, což je nezbytný krok k dokončení Registrace Fortuna.


Žádost vyřizuje kterékoliv pracoviště ministerstva vnitra nejdéle do 30 dnů od data podání. S ohledem na možné následné osobní kontakty s pracovištěm, na kterém byla žádost podána, lze za nejvhodnější považovat pracoviště příslušné podle místa hlášeného pobytu. Ke kladnému vyřízení žádosti je nezbytné doložit:


    – cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU)
    – doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium
    – 1 fotografie
    – doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost)
    – doklad o zajištění ubytování na území ČR

Formuláře žádostí: zde »

Osoby pocházející ze zemí mimo EU budou zapsáni do registru obyvatel pouze na základě vyřízení trvalého pobytu.

Veškeré informace najdete na stránkách ministerstva vnitra:

zde »

a

zde »

Nestihl jsem se doregistrovat v 30 dnech, co mám dělat?

Nedojde-li k registraci sázejícího nejpozději do 30 dnů ode dne zřízení dočasného konta, Fortuna dočasné konto automaticky zruší a nevyčerpaný vklad vráti sázejícímu nejpozději do 7 dnů od zrušení dočasného konta. Po uplynutí maximální doby trvání dočasného konta již nelze původní registraci dokončit a sázející je povinen projít celým procesem registrace znovu.

Proč po mně chcete skenovat doklad totožnosti?

Fortuna je povinna ověřit identitu sázejícího v souladu s pravidly stanovenými zákonem o AML (zákon č.253/2008) a zákonem o hazardních hrách (zákon č.186/2016).