Rejstřík vyloučených osob

Co je Rejstřík vyloučených osob?

Rejstřík vyloučených osob (RVO) je preventivní nástroj sloužící k ochraně ohrožených skupin osob před negativními dopady spojenými s účastí na hazardních hrách. Je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám a jehož správcem je Ministerstvo financí. Všichni provozovatelé hazardních her na území České republiky jsou povinni s účinností od 20. 12. 2020 ověřovat, zda konkrétní osoba je, nebo není zapsána v RVO. V případě, že v RVO je zapsána, nesmí takové osobě umožnit zřídit nebo používat hráčské konto, a to až do doby jejího výmazu z RVO.

Pokud jsem v Rejstříku vyloučených osob, co to pro mě znamená?

V důsledku zápisu v RVO není hráč oprávněn zřídit si nebo používat své hráčské konto. Uvedené omezení platí jak pro internetové, tak i pro pobočkové konto. Jediná výjimka zde platí pro číselné loterie nabízené v naší pobočkové síti, kde ověřování zápisu v RVO neprobíhá, neboť tyto hry lze stále hrát bez registrace. Pokud máte dojem, že skutečně nemůžete být zapsán v RVO, tak nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo v pracovních hodinách (8:00 až 21:00 hod.) na naší zákaznické lince, kde zkusíme prověřit stav vašeho hráčského konta a správnost údajů o vaší osobě.

Co mám dělat, pokud se Rejstříku vyloučených osob nedaří ověřit mou totožnost?

Pro účely správného ověření, zda osoba je nebo není zapsána v Rejstříku vyloučených osob, musíme mít aktuální údaje o vaší osobě. Pokud se u vás některý osobní údaj od doby registrace změnil, je nezbytné jej aktualizovat, aby prověření v RVO mohlo správně proběhnout. Mezi nejčastějších případy patří neaktuální informace o občanství nebo neaktuální údaj o příjmení, pokud došlo k jeho změně. Bez aktuálních a správných údajů bohužel nemůžeme ověření v RVO provést a bude potřeba nám je sdělit.

Jak se někdo může dostat do Rejstříku vyloučených osob?

V zákonem stanovených případech dochází k zápisu vybraných osob do RVO automaticky. K automatickému zápisu do RVO dochází u osob,
  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum;
  2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle předchozího písmene (a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum;
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení;
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení;
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.
U těchto osob provádí Ministerstvo financí zápis a výmaz údajů v RVO z moci úřední na základě zákona neprodleně poté, co se dozví, že nastaly, nebo pominuly důvody zápisu dané osoby do RVO. Údaje pro zápis do RVO čerpá Ministerstvo financí z příslušných databází spravovaných Ministerstvem spravedlnosti (Insolvenční rejstřík – ISIR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (Informační systém pro vedení agendy dávek pro občany v hmotné nouzi OKNouze), nebo je získává přímo od příslušných soudů.

Zapisují se do Rejstříku a mají omezenou možnost účasti na hazardních hrách i osoby v exekuci?

Do RVO se osoby v exekuci nezapisují. Omezení se týká pouze osob uvedených výše, příp. osob, které samy požádají o zápis do RVO.

Je možné, aby byla osoba zapsána do Rejstříku z více důvodů?

Nikoliv, ověřování v RVO bude probíhat pouze u hazardních her, u kterých je ze zákona povinná registrace. Omezení účasti se tak týká heren nebo kasin, kursových sázek, a dále pak všech hazardních her, pokud jsou provozovány prostřednictvím internetu. Na číselné loterie, které jsou provozovány v pobočkové síti Fortuny, se uvedené omezení nevztahuje a Fortuna neověřuje, zda osoba je či není zapsána v RVO.

V případě, že bude některá osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob, znamená to, že si tato osoba nebude moci vsadit ani číselnou loterii?

Nikoliv, ověřování v RVO bude probíhat pouze u hazardních her, u kterých je ze zákona povinná registrace. Omezení účasti se tak týká heren nebo kasin, kursových sázek, a dále pak všech hazardních her, pokud jsou provozovány prostřednictvím internetu. Na číselné loterie, které jsou provozovány v pobočkové síti Fortuny, se uvedené omezení nevztahuje a Fortuna neověřuje, zda osoba je či není zapsána v RVO.

Můžu zjistit, proč jsem se v Rejstříku vyloučených osob objevil?

Fortuna nemá informaci, z jakého konkrétního důvodu je osoba v RVO zapsána. Pokud nevíte, proč jste v rejstříku zapsáni, nebo byste chtěli tyto důvody prověřit, můžete za tímto účelem kontaktovat správce RVO, kterým je Ministerstvo financí, a to s žádostí o výpis s informací, zda osoba je nebo není vedena v RVO. Formulář žádosti o výpis z RVO je dostupný na stránkách Ministerstva financí.

Kontaktní údaje na Ministerstvo financí jsou: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, ID datové schránky: xzeaauv, email: [email protected].

Jak si mohu vybrat zůstatek z mého hráčského konta?

Do 19.12.2020 si své peněžní prostředky můžete vyzvednout standardním způsobem jako doposud, a to v hotovosti na kterékoliv naší pobočce (jen připomínáme, že pro hotovostní výběry platí zákonné omezení max. 5.000 Kč za 24 hodin při aktivním internetovém sázení), nebo si nastavit požadavek na výběr bankovním převodem prostřednictvím hráčského konta – nutné je mít aktivní požadavek, který zadáte v sekci ”Vklady”.

Od 20.12.2020 můžete o výběr požádat výhradě přes (i) kontaktní formulář (zvolte „Vklady a výběry”) nebo (ii) písemnou žádostí na předepsaném formuláři, který je k dispozici v našich pobočkách. Peněžní prostředky mohou být převedeny pouze na bankovní účet, který musí být veden na jméno uživatele daného konta, a toto nám bylo řádně prokázáno dle pravidel stanovených v herních plánech. Z důvodu legislativních omezení Fortuna nemůže na jiný než registrovaný a ověřený bankovní účet peněžní prostředky odeslat. Minimální částka pro bankovní převod činí 10 Kč.

Koho můžu kontaktovat v souvislosti s Registrem vyloučených osob?

Pokud jste odpověď na váš dotaz nenalezli v této nápovědě, můžete nás kontaktovat především prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, příp. nás v pracovních hodinách (8:00 až 21:00 hod.) můžete kontaktovat na naší infolince +420 267 218 218.

Jestliže se jedná o dotaz, který se týká zápisu v RVO, tak bohužel nemáme informaci, proč je osoba v RVO zapsána. V případě pochybností můžete kontaktovat správce RVO, kterým je Ministerstvo financí. Kontaktní údaje na Ministerstvo financí jsou: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, ID datové schránky: xzeaauv, email: [email protected].