Rejstřík vyloučených osob

Co je Rejstřík vyloučených osob?

Rejstřík vyloučených osob (RVO) je preventivní nástroj sloužící k ochraně ohrožených skupin osob před negativními dopady spojenými s účastí na hazardních hrách. Je neveřejným informačním systémem veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám a jehož správcem je Ministerstvo financí. Všichni provozovatelé hazardních her na území České republiky jsou povinni s účinností od 20. 12. 2020 ověřovat, zda konkrétní osoba je, nebo není zapsána v RVO. V případě, že v RVO je zapsána, nesmí takové osobě umožnit zřídit nebo používat hráčské konto, a to až do doby jejího výmazu z RVO.

Pokud jsem v Rejstříku vyloučených osob, co to pro mě znamená?

V důsledku zápisu v RVO není hráč oprávněn zřídit si nebo používat své hráčské konto. Uvedené omezení platí jak pro internetové, tak i pro pobočkové konto. Jediná výjimka zde platí pro číselné loterie nabízené v naší pobočkové síti, kde ověřování zápisu v RVO neprobíhá, neboť tyto hry lze stále hrát bez registrace. Pokud máte dojem, že skutečně nemůžete být zapsán v RVO, tak nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo v pracovních hodinách (8:00 až 21:00 hod.) na naší zákaznické lince, kde zkusíme prověřit stav vašeho hráčského konta a správnost údajů o vaší osobě.

Co mám dělat, pokud se Rejstříku vyloučených osob nedaří ověřit mou totožnost?

Pro účely správného ověření, zda osoba je nebo není zapsána v Rejstříku vyloučených osob, musíme mít aktuální údaje o vaší osobě. Pokud se u vás některý osobní údaj od doby registrace změnil, je nezbytné jej aktualizovat, aby prověření v RVO mohlo správně proběhnout. Mezi nejčastějších případy patří neaktuální informace o občanství nebo neaktuální údaj o příjmení, pokud došlo k jeho změně. Bez aktuálních a správných údajů bohužel nemůžeme ověření v RVO provést a bude potřeba nám je sdělit.

Jak se někdo může dostat do Rejstříku vyloučených osob?

V zákonem stanovených případech dochází k zápisu vybraných osob do RVO automaticky. K automatickému zápisu do RVO dochází u osob,
  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, s výjimkou mimořádné okamžité pomoci, podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum;
  2. které jsou starší 18 let a jsou s osobou podle předchozího písmene (a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum;
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení;
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení;
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku.
  6. které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a tomuto dítěti je přiznáno náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném.
U těchto osob provádí Ministerstvo financí zápis a výmaz údajů v RVO z moci úřední na základě zákona neprodleně poté, co se dozví, že nastaly, nebo pominuly důvody zápisu dané osoby do RVO. Údaje pro zápis do RVO čerpá Ministerstvo financí z příslušných databází spravovaných Ministerstvem spravedlnosti (Insolvenční rejstřík – ISIR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (Informační systém pro vedení agendy dávek pro občany v hmotné nouzi OKNouze), nebo je získává přímo od příslušných soudů.

Zapisují se do Rejstříku a mají omezenou možnost účasti na hazardních hrách i osoby v exekuci?

Do RVO se osoby v exekuci nezapisují. Omezení se týká pouze osob uvedených výše, příp. osob, které samy požádají o zápis do RVO.

Je možné, aby byla osoba zapsána do Rejstříku z více důvodů?

Nikoliv, ověřování v RVO bude probíhat pouze u hazardních her, u kterých je ze zákona povinná registrace. Omezení účasti se tak týká heren nebo kasin, kursových sázek, a dále pak všech hazardních her, pokud jsou provozovány prostřednictvím internetu. Na číselné loterie, které jsou provozovány v pobočkové síti Fortuny, se uvedené omezení nevztahuje a Fortuna neověřuje, zda osoba je či není zapsána v RVO.

V případě, že bude některá osoba zapsaná v Rejstříku vyloučených osob, znamená to, že si tato osoba nebude moci vsadit ani číselnou loterii?

Nikoliv, ověřování v RVO bude probíhat pouze u hazardních her, u kterých je ze zákona povinná registrace. Omezení účasti se tak týká heren nebo kasin, kursových sázek, a dále pak všech hazardních her, pokud jsou provozovány prostřednictvím internetu. Na číselné loterie, které jsou provozovány v pobočkové síti Fortuny, se uvedené omezení nevztahuje a Fortuna neověřuje, zda osoba je či není zapsána v RVO.

Můžu zjistit, proč jsem se v Rejstříku vyloučených osob objevil?

Fortuna nemá informaci, z jakého konkrétního důvodu je osoba v RVO zapsána. Pokud nevíte, proč jste v rejstříku zapsáni, nebo byste chtěli tyto důvody prověřit, můžete za tímto účelem kontaktovat správce RVO, kterým je Ministerstvo financí, a to s žádostí o výpis s informací, zda osoba je nebo není vedena v RVO. Formulář žádosti o výpis z RVO je dostupný na stránkách Ministerstva financí.

Kontaktní údaje na Ministerstvo financí jsou: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, ID datové schránky: xzeaauv, email: [email protected].

Jak si mohu vybrat zůstatek z mého hráčského konta?

Od 20.12.2020 můžete o výběr požádat výhradě přes (i) kontaktní formulář (zvolte „Vklady a výběry”) nebo (ii) písemnou žádostí na předepsaném formuláři, který je k dispozici v našich pobočkách. Peněžní prostředky mohou být převedeny pouze na bankovní účet, který musí být veden na jméno uživatele daného konta, a toto nám bylo řádně prokázáno dle pravidel stanovených v herních plánech. Z důvodu legislativních omezení Fortuna nemůže na jiný než registrovaný a ověřený bankovní účet peněžní prostředky odeslat. Minimální částka pro bankovní převod činí 10 Kč.

Koho můžu kontaktovat v souvislosti s Registrem vyloučených osob?

Pokud jste odpověď na váš dotaz nenalezli v této nápovědě, můžete nás kontaktovat především prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, příp. nás v pracovních hodinách (8:00 až 21:00 hod.) můžete kontaktovat na naší infolince +420 267 218 218.

Jestliže se jedná o dotaz, který se týká zápisu v RVO, tak bohužel nemáme informaci, proč je osoba v RVO zapsána. V případě pochybností můžete kontaktovat správce RVO, kterým je Ministerstvo financí. Kontaktní údaje na Ministerstvo financí jsou: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana, ID datové schránky: xzeaauv, email: [email protected].