Čas
Kurzy
1.01
1000
Zápas sázka na výsledek zápasu 1 2 datum
Arutiunyan A. - Matveyev I. 7310
2.06 1.60 06.06. 14:00
Klimentev V. - Pashkov N. 7311
4.14 1.15 06.06. 14:00
Nikiforov O. - Yanshaev A. 7312
2.52 1.40 06.06. 14:00
Gribkov A. - Vakar S. 7313
1.84 1.76 06.06. 14:30
Kryuchkov E. - Khomutov S. 7314
2.52 1.40 06.06. 14:30
Pyshkin S. - Tukh I. 7315
1.49 2.27 06.06. 14:30
Matveyev I. - Kryuchkov E. 7316
1.52 2.21 06.06. 15:00
Pashkov N. - Pyshkin S. 7317
1.65 1.98 06.06. 15:00
Yanshaev A. - Gribkov A. 7318
1.32 2.83 06.06. 15:00
Khomutov S. - Arutiunyan A. 7319
1.84 1.76 06.06. 15:30
Tukh I. - Klimentev V. 7320
2.27 1.49 06.06. 15:30
Vakar S. - Nikiforov O. 7321
1.49 2.27 06.06. 15:30
Arutiunyan A. - Kryuchkov E. 7322
2.13 1.56 06.06. 16:00
Klimentev V. - Pyshkin S. 7323
2.06 1.60 06.06. 16:00
Nikiforov O. - Gribkov A. 7324
1.98 1.65 06.06. 16:00
Matveyev I. - Khomutov S. 7325
1.35 2.70 06.06. 16:30
Pashkov N. - Tukh I. 7326
1.20 3.60 06.06. 16:30
Yanshaev A. - Vakar S. 7328
1.40 2.52 06.06. 16:30
Bazilevskii V. - Kolesnikov D. 7329
3.09 1.27 06.06. 18:00
Nemashkalo V. - Serebrennikov A. 7330
1.50 2.25 06.06. 18:00
Pinkovskii P. - Rakhmanov V. 7331
2.13 1.56 06.06. 18:00
Ogai S. - Molodtsov D. 7332
1.21 3.51 06.06. 18:30
Vakhnin G. - Andreev D. 7333
3.21 1.25 06.06. 18:30
Volkov A. - Merkushin Y. 7334
1.65 1.98 06.06. 18:30
Kolesnikov D. - Volkov A. 7342
1.60 2.06 06.06. 19:00
Rakhmanov V. - Vakhnin G. 7343
1.50 2.25 06.06. 19:00
Serebrennikov A. - Ogai S. 7344
2.21 1.52 06.06. 19:00
Andreev D. - Pinkovskii P. 7345
1.82 1.78 06.06. 19:30
Merkushin Y. - Bazilevskii V. 7346
1.84 1.76 06.06. 19:30
Molodtsov D. - Nemashkalo V. 7347
1.84 1.76 06.06. 19:30
Bazilevskii V. - Volkov A. 7349
1.70 1.91 06.06. 20:00
Nemashkalo V. - Ogai S. 7379
2.21 1.52 06.06. 20:00
Pinkovskii P. - Vakhnin G. 7380
1.55 2.15 06.06. 20:00
Kolesnikov D. - Merkushin Y. 7381
1.52 2.21 06.06. 20:30
Rakhmanov V. - Andreev D. 7382
1.30 2.92 06.06. 20:30
Serebrennikov A. - Molodtsov D. 7383
1.55 2.15 06.06. 20:30