Čas
Kurzy
1.01
1000
. sázka, že nastane definovaná příležitost Ano datum
1.Portugalsko 2.Turecko 25583
2.75 18.06. 18:00
1.Portugalsko 2.Česko 25584
4.00 18.06. 18:00
1.Portugalsko 2.Gruzie 25585
7.50 18.06. 18:00
1.Turecko 2.Portugalsko 25586
7.50 18.06. 18:00
1.Turecko 2.Česko 25587
20.00 18.06. 18:00
1.Turecko 2.Gruzie 25588
35.00 18.06. 18:00
1.Česko 2.Portugalsko 25589
13.00 18.06. 18:00
1.Česko 2.Turecko 25590
35.00 18.06. 18:00
1.Česko 2.Gruzie 25591
50.00 18.06. 18:00
1.Gruzie 2.Portugalsko 25592
25.00 18.06. 18:00
1.Gruzie 2.Turecko 25593
40.00 18.06. 18:00
1.Gruzie 2.Česko 25594
50.00 18.06. 18:00