Čas
Kurzy
1.01
1000

Pomáháme

Spolek ALSA z.s. je jedinou organizací, která se v ČR tématikou ALS neboli amyotrofické laterální sklerózy zabývá. Posláním spolku, který sdružuje pacienty i profesionály se zájmem o ALS, je primárně pomáhat prostřednictvím poradenství, konzultacemi vhodných terapií, půjčováním specializovaných pomůcek, organizováním rekondičních pobytů a výjezdů specialistů do domovů nemocných. Dlouhodobým cílem je vytvoření sociálně-rehabilitačního centra specializovaného na pacienty s ALS. V Česku v současnosti na rozdíl od jiných vyspělých zemí žádné takové centrum není. Spolek úzce spolupracuje s Neurologickou klinikou VFN v Praze, kde působí tým odborníků zaměřených na toto vzácné onemocnění.